Gemeenten, maak werk van gezondheid ouderen

Gemeenten moeten meer werk maken van bewustwording en het stimuleren van een gezonde levensstijl onder ouderen. Dat zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gemeenten hebben een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), om ouderen te stimuleren om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Volgens de Raad zetten gemeenten zich nog onvoldoende hiervoor in. De Raad van Ouderen maakt zich hier grote zorgen over: ‘Het schiet niet op’.

Om meer vaart te kunnen maken, adviseert de Raad de minister het volgende te doen:

  • Op de korte en de langere termijn meer aandacht besteden aan de collectieve preventieve gezondheidsbevordering van de grote groep nog gezonde ouderen.
  • 55+’ers collectief stimuleren, naast de individuele preventieve zorg, om gezond te leven en voor zover mogelijk de eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. De startleeftijd is nu 65+.
  • In gesprek gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de feitelijke uitvoering van de wettelijke taken van de Wpg met betrekking tot de gezondheidsbevordering ouderen.

De Raad van Ouderen heeft van de minister van VWS opdracht gekregen om naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang zijn. Dit advies over de gezondheid van ouderen is het eerste ongevraagde advies dat de Raad van Ouderen uitbrengt. In juni 2019 bracht de Raad van Ouderen advies uit over ‘Voorbereiden op 0uder worden’. Het nieuwe advies sluit hier op aan.

De gehele tekst van het advies van de Raad van Ouderen over gezondheidsbevordering en het advies over voorbereiden op ouder worden leest u hier:

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!