Gemeenten aan de slag met ouderenmishandeling

Op 21 december verscheen de Voortgangsrapportage “Geweld Hoort Nergens Thuis” van staatssecretaris Blokhuis. KBO-PCOB is blij dat gemeenten met ouderenmishandeling en financieel misbruik aan de slag gaan, maar ziet tegelijkertijd het gevaar van versnippering. Hoe gaan gemeenten aan de slag? Hoe wordt het geagendeerd?  De lokale belangenbehartigers van KBO én PCOB kunnen een belangrijke rol spelen.

Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekte en een grotere hulpbehoevendheid. Tegelijkertijd wordt er verwacht dat ouderen langer zelfstandig (thuis) wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, dan zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling kan daartoe toenemen.

Movisie heeft met het programma “Geweld Hoort Nergens Thuis”, opgezet door het ministerie van VWS, op 17 december de handreiking Ouderenmishandeling gepresenteerd. Deze handleiding, speciaal voor gemeenten, biedt handvatten bij het opstellen van een plan van aanpak.

Bij u in de buurt

Weet u wat er gebeurt bij u in de gemeente? Ga in gesprek met betrokken ambtenaren of gemeenteraadsleden. Wilt u, als lokale belangenbehartiger van KBO-PCOB, een mail sturen aan de Raad, dan sturen we u graag een voorbeeldmail. Het kan het begin zijn van een gesprek, een verkenning en/of concreet beleid. U kunt deze hier aanvragen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!