Gelukkig oud worden wil iedereen wel

Vandaag is het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’ van het Sociaal Cultureel Planbureau verschenen. Het essay geeft een inkijkje in hoe ouder worden wordt ervaren en nodigt uit om na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond èn zinvol ouder kunnen worden.

Veranderende samenleving

De samenleving vernieuwt zich in een rap tempo door digitalisering, flexibilisering en informalisering. Soms door onvoorziene, ingrijpende gebeurtenissen. Het leven lijkt sneller en ingewikkelder te worden. Tijdens de coronacrisis zijn tal van nieuwe creatieve ideeën bedacht voor en met senioren.

Kwetsbaarheid, eenzaamheid en gebrek

De stijgende levensverwachting betekent langer vitaal zijn, maar de kans op langer kwetsbaar en afhankelijk. Hoe daarmee om te gaan, is zowel een vraag voor mensen zelf als voor de samenleving. Het essay beschouwt drie uitdagingen: kwetsbaarheid, eenzaamheid en gebrek aan zingeving. Alle drie zijn direct van invloed op het gelukkig oud worden.

Diversiteit

In het essay wordt het advies van De Raad van Ouderen genoemd waarin zij pleiten voor meer aandacht in beleid voor diversiteit binnen de leeftijdscategorie 65+, zoals man-vrouwverschillen, fase van het ouder worden, sociale status en migratie-achtergrond. Hoe mensen hun leven zin geven en van betekenis willen en kunnen zijn voor de samenleving verschilt van persoon tot persoon.

Uitbreiding bestaand beleid

Gelukkig ouder worden omvat tevreden, gezond én zinvol ouder worden. Een uitbreiding van het bestaande beleid van zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare mensen naar de sectorcultuur ondersteunt mensen niet alleen bij het tevreden en gezond ouder worden, maar biedt ook mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan zinvol ouder worden. In dit essay zijn verschillende mogelijkheden genoemd om de creatieve veerkracht van de verouderende bevolking te versterken.

Het essay kunt u hier lezen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!