‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter van Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.

 Gert-Jan Segers (ChristenUnie):

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

 Manon Vanderkaa (KBO-PCOB):

“Deze coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

Jan Slagter (Omroep MAX):

“Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

Het hele manifest vindt u hier.

We willen graag van u te weten komen wat uw mening over dit onderwerp is en welke ervaringen u heeft. Ervaart u (nu) hinder van het feit dat u senior bent, of juist niet? Wat kunnen senioren doen om deze discussie een positievere wending te geven? Heeft u last van corona-gerelateerde leeftijdsdiscriminatie? We horen het graag. Uw bevindingen en ideeën kunt u sturen naar juistnumeedoen@kbo-pcob.nl.