Gedupeerden stappen naar rechter om belastingverdrag Nederland-Duitsland

Als gevolg van een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland uit 2016 betalen gepensioneerden die een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering van bij elkaar meer dan €15.000 per jaar uit een land ontvangen, voortaan in beginsel inkomstenbelasting aan het land van herkomst (het bronland) van deze inkomsten. Gedupeerden van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland stappen echter naar de rechter. Zij zeggen vanaf dit jaar meer belasting te moeten betalen over hun Duitse pensioen, waardoor ze er netto tot honderd euro per maand op achteruit gaan.

In november 2017 schreef KBO-PCOB in een nieuwsbericht al over het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Enkele uitzonderingen daargelaten, is bij inkomsten beneden €15.000 belasting verschuldigd aan het woonland van de gepensioneerde. Hoewel toenmalig staatssecretaris Wiebes en de huidige staatssecretaris Snel (Financiën) allebei aangeven geen financiële achteruitgang voor deze groep gepensioneerden te verwachten, geven sommige gepensioneerden aan dat de nieuwe verdragsafspraken over belastingheffing voor hen toch ongunstig uitpakken. Om de gevolgen voor hen te verzachten, gold in 2016 een overgangsregeling die inhield dat zij nog een jaar gebruik mochten maken van het oude verdrag. Sinds 1 januari 2017 is deze overgangsregeling gestopt. 

Financiële achteruitgang, voorspellingen ten spijt

Staatssecretaris Snel benadrukt dat de belastingdruk voor belastingplichtigen met een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering uit Duitsland van €15.000 of minder niet hoger is dan voor belastingplichtigen met een gelijk bedrag aan pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland (uitgaande van overige gelijke omstandigheden). Hij ziet dan ook geen reden om een nieuwe overgangsregeling in te stellen voor mensen met een pensioen van minder dan €15.000.

Gedupeerden van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland stappen echter naar de rechter. Zij zeggen vanaf dit jaar meer belasting te moeten betalen over hun Duitse pensioen, waardoor ze er netto tot honderd euro per maand op achteruit gaan. Een flinke slok op de borrel voor mensen met een pensioen van minder dan €15.000. De gedupeerden eisen een reparatie van de wet en een eventuele schadeloosstelling.

Meer informatie

Raakt het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland ook uw pensioen? De initiatiefnemer van de gang naar de rechter, Joop Beuting, ontvangt graag uw signaal.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, over de bijbehorende overgangsregelingen en over de afbakening op wie één en ander precies van toepassing is. Als u preciezer wilt weten wat de regelingen in uw specifieke geval betekenen, adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst of met een gespecialiseerde belastingadviseur.