Gebruik e-health stijgt mondjesmaat ondanks praktische en financiële voordelen

Uit de e-health-monitor blijkt het aantal gebruikers van e-health zeer langzaam toe te nemen. Hoewel er steeds meer digitale mogelijkheden zijn, weten veel mensen niet wat die inhouden. Jan Kimpen, chief medical officer bij Philips, wijst in het Algemeen Dagblad van 19 mei nog eens op de financiële voordelen en het gemak dat e-health voor de patiënt met zich meebrengt. Hij stelt ook dat Nederland met meer gebruik van e-health kan voorkomen dat de zorgkosten blijven oplopen. Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa is het met Kimpen eens: ‘Via een beeldscherm communiceren met zorgverleners kan oudere patiënten zoveel opleveren. Al is het maar dat ze voor een eenvoudig consult niet afhankelijk zijn van taxi, ov of het weer.’

De relatieve onbekendheid met e-health (digitaal ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg) geldt voor zowel zorgvragers als zorgaanbieders, blijkt uit de e-health-monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek van expertisecentrum Nictiz en onderzoeksinstituut Nivel dat de beschikbaarheid en het gebruik van digitale toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Patiënten houden vaak vast aan oude gewoonten, zoals bellen voor een afspraak. Ook bieden (huis)artsen lang niet altijd een digitale oplossing, zoals beeldbellen of een whatsapp-spreekuur.  Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat dit heel moeilijk is. E-health zal sneller geaccepteerd worden als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met e-health-applicaties. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken, vindt KBO-PCOB.

Digitaal contact met huisarts
Beeldbellen met zorgverleners is een mooi voorbeeld van een bruikbare e-healthoplossing. Senioren die een tablet, smartphone of pc in huis hebben met een internetverbinding – in 2016 was dat volgens het CBS 60 procent van de 75-plussers – hoeven er weinig moeite voor te doen. Veel ouderen bellen al gratis via internetbeldiensten zoals Skype met familieleden of vrienden die op afstand wonen. Dit kan ook met de huisarts of een andere zorgverlener. Via een beveiligde beeldverbinding communiceren met de huisarts is een prima alternatief voor het telefonisch consult dat veel huisartsen aanbieden. Niet alleen omdat het prettig is om elkaars gezicht te zien, je kunt meteen ook dat plekje op je arm laten zien en overleggen of een dermatoloog ernaar moet kijken.

TeaHealthTour
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) signaleert ook dat ondanks het feit dat de voordelen voor de patiënt en de omgeving evident zijn, nog lang niet alle e-healthtoepassingen gebruikt worden, met name omdat ze onbekend zijn. VWS organiseerde daarom in januari 2017 de e-healthweek. Tijdens dit evenement werden de kansen van technologie in de zorg getoond aan burgers, patiënten en (toekomstige) zorgprofessionals. Tijdens deze e-healthweek gaf KBO-PCOB het startschot voor de TeaHealthTour. Manon Vanderkaa: ‘Een week is niet voldoende. Bewustwording vraagt vaak herhaling en tijd. Met de TeaHealthTour laten we senioren kennismaken met e-healthtoepassingen. Dat doen we op meerdere plekken in het land. Wij vertellen het senioren, die het vervolgens bij hun zorgverlener ter sprake brengen. Senioren informeren ook andere senioren en zo komt de (e-health)beweging op gang.’  Vrijdag 19 mei is de TeaHealthTour van KBO-PCOB in Roermond. Vrijwillige tabletcoaches en ouderenadviseurs verdiepen zich in de mogelijkheden van e-health-toepassingen. Met de opgedane kennis kunnen zij senioren in hun omgeving nog beter adviseren over de verschillende digitale mogelijkheden die kunnen helpen bij langer zelfstandig blijven wonen.

Lees ook: Tabletcoaches en ouderenadviseurs verdiepen zich in mogelijkheden e-health bij TeaHealthTour