Financiële positie van gepensioneerde vrouwen moet verbeteren

Nabestaanden worden vaak geconfronteerd met een lager dan verwacht inkomen. Na het verlies van een geliefde volgt voor vele nabestaanden een inkomensval doordat het nabestaandenpensioen ontoereikend of soms volledig afwezig is. Vooral vrouwen worden hierdoor ernstig geraakt.

Een pensioen voor nabestaanden voorziet in een dekking voor een risico dat een gezin niet kan dragen. KBO-PCOB vindt dat iedereen Nederland recht heeft om, zeker in dit soort verdrietige omstandigheden, een gezonde financiële basis te houden.

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) zien op basis van het huidige stelsel aanleiding voor een initiatiefnota om aanpassingen aan het nabestaandenpensioen door de Tweede Kamer te laten doorvoeren. Het huidige stelsel kent onder meer onduidelijke regelingen en onvoldoende dekking. KBO-PCOB vraagt al langer aandacht voor de inkomenspositie van (bijna) gepensioneerde vrouwen en is voorstander van het aanpakken van deze problematiek.

Pensioenopbouw vrouwen blijft fors achter

Op dit moment hebben alleen nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar of nabestaanden die voor ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn recht op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (ANW). Het gevolg is dat het aantal ANW-uitkeringen zeer scherp gedaald is van €196.000 naar €36.000. Vooral weduwen tussen 50 en 66 jaar worden hierdoor geraakt. De initiatiefnemende Kamerleden wijzen terecht naar onderzoek dat uitwijst dat vrouwen in Nederland maar liefst 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. Dit ligt onder andere aan het hoge percentage parttime werkenden onder vrouwen en de gebrekkige pensioenopbouw die daar vaak mee gepaard gaat. Het ontbreken van verplichte dekking voor een nabestaandenpensioen maakt de achterstand van vrouwen alleen maar groter.

“Het is toch verschrikkelijk dat een stel dat al 50 jaar samen is, scheidt om ervoor te zorgen dat de nabestaanden een adequaat inkomen zullen ontvangen”, stelt directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa. “Sommige onduidelijkheden zullen er ongetwijfeld ingeslopen zijn. Laten we daar kritisch naar kijken en eerlijk zijn tegen elkaar en zeggen: dit is niet fatsoenlijk. Wij zijn dan ook heel content dat de initiatiefnemers zich met ons blijven inzetten voor een goede pensioenopbouw van iedereen.” KBO-PCOB volgt de ontwikkelingen rondom de initiatiefnota nauwgezet.

> Lees meer achtergrondinformatie over het nabestaandenpensioen en de initiatiefnota