Extra investering in wijkverpleging

KBO-PCOB is blij met het nieuws van het ministerie van VWS dat er 170 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de wijkverpleging en de medisch specialistische zorg thuis. Vorige maand riep KBO-PCOB nog op om meer geld uit te trekken voor de wijkverpleging.

Volgend jaar wordt er 3,8 miljard euro geïnvesteerd in wijkverpleging om de kwaliteit te verbeteren en meer waardering voor het vak te krijgen. Directeur Manon Vanderkaa: “Wijkverpleegkundigen coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Het aantal thuiswonende ouderen zal alleen maar toenemen. Als je nu niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen in het ziekenhuis.” Uit onderzoek blijkt dat de budgetten nu vaak niet toereikend zijn om hoogwaardige verpleging thuis te verzorgen.

Naast meer geld deed staatssecretaris Van Rijn de belofte dat wijkverpleegkundigen gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om met trots hun vak uit te oefenen en verder te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wensen van het Zilveren Pact, dat ontstond uit het manifest Waardig Ouder Worden samen met ChristenUnie en Omroep MAX. Van Rijn is één van de ondertekenaars van het Pact.