Excuustruus 50+ bij elke vacature zou niet nodig moeten zijn

Manon Vanderkaa

Verschillende media, waaronder De Telegraaf en NRC Next, besteedden aandacht aan de visie van KBO-PCOB op ouderenwerkloosheid. Directeur Manon Vanderkaa reageert op de stelling ‘nodig een vijftigplusser uit bij elke vacature’.

“Het zou niet nodig moeten zijn, zo’n verplichting om een senior als ‘excuustruus 50+’ uit te nodigen bij elke vacature. Mogelijk zijn werkzoekende senioren er op korte termijn wel mee geholpen. Uit ons eigen Meldpunt Ouderenwerkloosheid kwam in december 2017 naar voren dat een derde van de oudere werkzoekenden helemaal nooit op gesprek wordt uitgenodigd. Een gemiddeld aantal sollicitaties van 187 (met uitschieters naar 5000) leidde bij de respondenten tot nog geen handjevol kansen op persoonlijke kennismaking. Mocht het verplicht gaan worden een senior uit te nodigen bij elke vacature, dan zal dit voor werkzoekenden op dit moment best wat kunnen opleveren.”

Nog niet voldoende

“Maar het is niet genoeg. Met het echt willen benutten van deskundigheid en ervaring van senioren heeft het weinig te maken. Het probleem van de hardnekkige ouderenwerkloosheid lossen we alleen op met een combinatie aan maatregelen, voor de korte én de langere termijn.

Duurzame inzetbaarheid is wel het streven, maar nog niet overal de realiteit. Dat de nieuwe beleidslijn van langer doorwerken en activeren nog niet volledig is doorgetrokken, blijkt onder meer uit de investering in scholing. Mensen boven de 55 jaar zijn uitgesloten van een Leven Lang Leren. Voor de scholingsvouchers voor oudere werkzoekenden is veel te weinig geld uitgetrokken (deze waren zes weken na openstelling al ‘uitverkocht’). En werkgevers blijken hun scholingsbudgetten primair in te zetten voor jongere (en hoog opgeleide) werknemers in vaste dienst. Opleidingsfondsen staan nog niet altijd open voor flexwerkers, uitzendkrachten en zzp’ers. En dat terwijl het aantal ouderen binnen de ‘flexibele schil’ toeneemt. De groei van zzp’ers tussen de 55 en 65 jaar bedraagt 36,5% (2008-2017). Het aandeel uitzendkrachten tussen de 55 en 60 jaar steeg met ruim 30% in vijf jaar tijd.”

Mix van jong en oud

“Veel deskundigen, waaronder de sociaaleconomische raad, benadrukken het belang van een individuele leerrekening voor iedere werkende Nederlander. We mogen nu niet langer dralen om dit concreet te maken, en daar financieel ruimte voor te zoeken.

Ondernemers geven aan nu steeds meer last te hebben van een personeelstekort. Dan is de huiver voor oudere werkkrachten, waarvan er nog vele tienduizenden aan de kant staan, niet goed verklaarbaar. Wie wél al senioren in dienst neemt, kent deze veelal als waardevolle, gemotiveerde krachten met veel ervaring. Zo sprak KBO-PCOB met werkgevers die juist erg blij zijn met hun gemengde teams. Een mix van jong en oud versterkt in die organisaties de productiviteit en het werkplezier.

Het verplicht uitnodigen van een senior als ‘excuustruus 50+’ kan dus op korte termijn een hulp zijn voor individuele werkgevers en werkzoekenden. Maar we moeten verder kijken. Nederland heeft een samenspel van maatregelen nodig om ouderen aan het werk te krijgen en te houden: scholing, bewustwording en maatwerk bij het begeleiden vanuit werkloosheid. Dan kunnen senioren een nog krachtigere bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze economie.”

Op de website van De Telegraaf verschenen in augustus vier artikelen over het onderwerp, met vermelding van KBO-PCOB. De videoredactie van De Telegraaf maakte een videoproductie, geplaatst op YouTube, over het onderwerp, met daarin een prominente rol voor directeur Manon Vanderkaa. Ook NRC Next verwijst naar KBO-PCOB inzake werkloosheid van ouderen.