Europese prijs voor KBO-PCOB?

Maandag 26 november 2017 wordt bekend wie de winnaar wordt van de EU-health Award voor NGO’s die vaccinaties promoten. KBO-PCOB staat met haar pleidooi voor een vaccinatieprogramma voor ouderen op de short-list.

Vaccinatiebeleid voor ouderen

Wij strijden al langer voor een effectief en toekomstbestendig vaccinbeleid voor ouderen en hebben diverse bewindslieden gevraagd verantwoordelijkheid te nemen zodat:

  • ouderen een geïnformeerde keuze kunnen maken over wel of niet vaccineren.
  • voor ouderen relevante vaccins zoals gordelroos-, pneumokokken en kinkhoest ook financieel bereikbaar zijn.
  • na een snel advies en beslissing over de vaccinaties voor ouderen, het programma daadwerkelijk van start kan gaan.

Onderzoek

Renske Eilers onderzocht in juni 2017 welke vaccins een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ‘gezond ouder worden’. Daaruit blijkt dat een effectieve vaccinatie tegen pneumokokken prioriteit verdient. De bacterie pneumokok kan luchtweginfecties veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking. De grootse ziektelast werd in de periode tussen 2010 en 2013 veroorzaakt door pneumokokken, gevolgd door griep. De ziektelast van gordelroos en kinkhoest is relatief lager. Een vaccinatieprogramma slaagt alleen als men ook bereid is zich te laten vaccineren.

Advies

De Gezondheidsraad brengt naar verwachting nog dit jaar een advies uit over het al dan niet vergoeden van het pneumokokkenvaccin voor ouderen. KBO-PCOB kijkt halsreikend uit naar dit advies omdat sterfte aan longontsteking in Nederland boven het EU-gemiddelde ligt en de kosten van longontsteking en griep samen 711 miljoen euro bedroegen in 2011.