Eigen risico blijft gelijk: ‘risico op zorgmijding blijft’

Het terugdraaien van de verhoging van de eigen bijdrage waartoe donderdagmiddag in de Tweede Kamer werd besloten, heeft als consequentie dat ziektekostenpremies voor iedereen met 10 euro extra omhoog gaan. Dit komt bovenop de 72 euro waarmee de zorgverzekeraars de premie waarschijnlijk al gaan verhogen. Besloten is om het eigen risico met 385 euro gelijk te houden. Directeur Manon Vanderkaa: ‘Dit lost niet het probleem op waar een deel van onze leden mee te maken heeft. Wij weten dat een dergelijk hoog eigen risico ertoe leidt dat mensen zorg gaan mijden.’

Donderdagmiddag werd in de Tweede Kamer de motie van CDA-kamerlid Mona Keijzer aangenomen om het eigen risico gelijk te houden. ‘Het niet verhogen van het eigen risico is een sigaar uit eigen doos’, zegt Vanderkaa. ‘Zeker voor mensen die chronisch ziek zijn is dit een groot probleem. Een deel van onze leden gaat niet naar de apotheek voor medicijnen of laten een verwijzing van de huisarts naar het ziekenhuis liggen, omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen. Bovendien breekt dit met de verkiezingsbeloftes van enkele politieke partijen die nu aan de formatietafel zitten dat .’

Ingrijpende gevolgen

Wij maken ons zorgen over die mensen voor wie het water aan de lippen staat.  De stapeling van eigen betalingen op gemeentelijk en landelijk niveau is voor deze senioren een dagelijkse zorg die stress en vaak zelfs wanhoop met zich meebrengt. De gevolgen zijn vaak nog ingrijpender. TNS Nipo constateerde in 2016 dat zeker 10 procent van de Nederlanders zorg heeft gemeden of een behandeling heeft uitgesteld vanwege het eigen risico. KBO-PCOB herkent dit uit peilingen onder de eigen achterban.

In de problemen

In juli 2017 peilden wij de koopkrachtbeleving onder 1700 senioren. Daaruit blijkt dat een flinke groep ouderen niet financieel weerbaar is. Ruim een op de tien senioren heeft vanwege de kosten al eens moeten afzien van een arts- of apotheekbezoek. Twee op de tien senioren komt in de problemen als ze een onverwachte belastingaanslag van 400 euro moeten voldoen binnen twee weken.

Drempels wegnemen

Wij zien uit naar een regeerakkoord dat daadwerkelijk drempels wegneemt voor senioren die zorg nodig hebben. Manon Vanderkaa: ‘Het is echt van groot belang dat het nieuwe kabinet de zorgkosten betaalbaar houdt. Het eigen risico, de zorgpremie maar ook de stapeling van andere zorgkosten, zoals de eigen bijdrage voor dagbesteding! Juist omdat de koopkracht van een grote groep senioren nog niet terug is op het niveau van voor de crisis. Niet-indexeren van aanvullende pensioenen en snelle stijging van zorgkosten hebben er bij veel senioren ingehakt. Dat gepensioneerden er minder op vooruit gaan dan werkend Nederland is onacceptabel.’

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?