Eerste landelijke training voor cliëntondersteuners met succes afgerond

De eerste landelijke training voor cliëntondersteuners is met succes afgerond. 17 cursisten behaalden hun certificaat. Deze driedaagse training is een vervolg op de vijfdaagse basisopleiding tot ouderenadviseur.

De training is tot stand gekomen samen met Agaath Vermast en Adriaan Koopmans. Beiden zijn docent ouderenadvisering en geven al meerdere jaren de basisopleiding tot ouderenadviseur.  Tijdens de terugkomdagen van deze opleiding merkten zij dat ouderenadviseurs behoefte hadden aan meer informatie over cliëntondersteuning. Wat is cliëntondersteuning? Hoe verhoudt cliëntondersteuning zich tot ouderenadvisering?
Agaath Vermast en Adriaan Koopmans hebben samen deze training ontwikkeld om de ouderenadviseurs verder te trainen tot onafhankelijke informele cliëntondersteuners. De training is nu twee keer gegeven aan ouderenadviseurs in Noord-Holland en is in oktober en november 2019 voor het eerst ook landelijk aangeboden aan ouderenadviseurs en docenten. De cursisten kunnen nu ook aan de slag als onafhankelijk cliëntondersteuner.

De opleiding oogstte bij de evaluatie mooie reacties: “Prachtig geheel geworden. Heel veel gehoord van mede-cursisten en dat vulde levendig aan.”