Eerste en Tweede Kamer delen zorgen over vroeggepensioneerden

Verhoging van de AOW-leeftijd leidt soms tot inkomensproblemen voor mensen met vroegpensioen. KBO-PCOB vroeg meermaals om aandacht voor deze groep. De zorg wordt breed gedeeld in de Eerste en Tweede Kamer. Minister Koolmees komt nu met een (bescheiden) toezegging.

Op 14 maart besloten de woordvoerders Sociale Zaken van de Eerste Kamer over de verzamelwet pensioenen. Ze benadrukten hun zorgen over de AOW-overbruggingsproblematiek. En vroegen opnieuw aandacht “voor de groep mensen die met vroegpensioen is gegaan en vanaf 2022 geconfronteerd wordt met een hogere AOW-leeftijd dan waarop is gerekend, zodat zij te maken krijgen met een inkomensgat”. Eerder lieten hun woordvoerders in de Tweede Kamer zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Extra keuzemogelijkheid

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt nu met een toezegging:

“Voor sommige groepen zal de verhoging van de AOW-leeftijd in de periode van vroegpensioen een probleem kunnen zijn. Andere groepen kunnen dit gat zelf opvangen. Omdat het beeld zo divers is, heb ik samen met de Staatssecretaris van Financiën besloten tegemoet te komen aan de zorgen van met name de leden van de fracties van D66 en CDA. Wij zijn voornemens om in de regelgeving een extra keuzemogelijkheid te creëren, waardoor de variabilisatie van reeds ingegaan pensioen eenmalig kan worden aangepast indien mensen met een inkomensgat te maken krijgen vanwege een hogere AOW-leeftijd dan waarop gerekend werd. Een dergelijke regeling zal worden opgenomen in de Verzamelwet pensioenen 2019.”

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Goed dat beide parlementen blijven ‘duwen’ op dit dossier en dat de minister met aanvullende maatregelen komt. We maken ons al langere tijd zorgen over de financiële positie van groepen vijftigers en zestigers. We zijn er nog niet van overtuigd dat een extra keuzemogelijkheid de inkomensproblemen oplost, daarvoor moeten we de uitwerking van de regeling afwachten. Daarna gaan we verder in gesprek met politiek Den Haag.”

Overbruggingsuitkering

KBO-PCOB pleit daarnaast al jaren voor betere voorlichting over de overbruggingsuitkering tussen vroegpensioen en de AOW-gerechtigde leeftijd. Veel senioren die in aanmerking komen voor die regeling, vragen deze niet aan. Mogelijk vanwege de onbekendheid ermee. Wie een laag inkomen heeft en voor 2013 met prepensioen of VUT is gegaan, heeft mogelijk recht op een extra overheidsuitkering. Deze groep heeft te maken met een AOW-gat. De uitkering, die ook met terugwerkende kracht aangevraagd kan worden, kan het gat (deels) overbruggen.