Eenzaamheid moet geen trend worden

Uit de vandaag verschenen monitor Sociaal Domein van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat eenzaamheid onder kwetsbare ouderen is toegenomen. In 2016 voelde 22 procent zich erg eenzaam. In 2015 was dit 17 procent. Zij geven aan dat zij geen vertrouwenspersoon of een intieme relatie hebben.

Het sociale netwerk van kwetsbare ouderen is vaak beperkt, vooral bij alleenstaande ouderen zonder kinderen. Gemeenten willen burgers meer ‘zelfredzaam’ maken, maar door deze beperkte sociale netwerken staat dit volgens het SCP in werkelijkheid onder druk. Vaak lukt het niet deze netwerken op te bouwen en te onderhouden. Gemeenten moeten burgers ondersteunen om hun netwerk verder uit te breiden, stelt het rapport. Vaak is het onduidelijk of het mensen lukt om hun huishouden te organiseren samen met hun netwerk, zoals wel het uitgangspunt van het beleid is. Hoewel de kwaliteit van leven van deze groep mensen constant blijft, is de groeiende eenzaamheid een zorg.

Geen trend

‘Deze toename van eenzaamheid onder ouderen moet geen trend worden’, stelt Manon Vanderkaa in een reactie namens KBO-PCOB. ‘Daar lijkt het nu wel op als we dit rapport van het SCP lezen. Die trend moeten wij als samenleving keren.’ Ouderen, zeker alleenstaande ouderen, moeten de mogelijkheid krijgen om hun sociaal netwerk te onderhouden en op te bouwen, in plaats van de hele dag in beslag genomen te worden door ‘hoe krijg ik vandaag allemaal geregeld’. Het onderwerp eenzaamheid is een belangrijk onderdeel van het KBO-PCOB manifest ‘Waardig ouder worden’. In het regeerakkoord is hier positief op gereageerd. Dat een complex van factoren, waaronder zeker de bezuinigingen op zorg en ondersteuning, eenzaamheid onder kwetsbare ouderen doet toenemen baart KBO-PCOB veel zorgen. Wordt oud en eenzaam weer synoniem? Dat helpt niet om het beeld van ouder worden positiever neer te zetten, wat wel een van de doelstellingen van de overheid is. KBO-PCOB roept nu de verantwoordelijke minister op om snel, samen met ouderen, aan de slag te gaan met een programma waarbij deze trend doorbroken wordt. KBO-PCOB heeft meer dan 800 lokale afdelingen waarbij samen 250.000 ouderen zijn aangesloten. Een prima netwerk tegen eenzaamheid.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?