Duizenden ouderen betalen onnodig een te hoge eigen bijdrage, KBO-PCOB start nieuwe dienst BEB

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar al zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan eigen bijdrage.

Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderende situatie kunnen ontstaan. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB).

“Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden”, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB.

Ook het regelen van het aanpassen van de eigen bijdrage is ingewikkeld en tijdrovend. Jasper Akkerman, sociaal ondernemer BEB: “Toen bleek dat mijn eigen oma bij haar verhuizing naar het verpleeghuis bijna €28.000 per jaar aan eigen bijdrage moest betalen, vanwege een tijdelijk vermogen door de verkoop van haar huis, heb ik daar werk van gemaakt. Dat kostte veel tijd en geregel, maar nu betaalt ze wel een eigen bijdrage die overeenkomt met haar vermogen. Dat was voor mij aanleiding om ook anderen hiermee te gaan helpen. Het gaat vaak om duizenden euro’s per jaar, dat zou toch niet nodig moeten zijn.”

Vanzelf overbodig

De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en Bespaar Eigen Bijdrage: “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken.” Met die intentie start de nieuwe dienst per direct. Vanderkaa: “Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid.”

Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

> Lees meer over BEB in de juli/augustus-editie van het Magazine van KBO-PCOB