Door contant geld kan iedereen blijven meedoen

Door de digitalisering verandert het betalingsverkeer; de dienstverlening wordt er sneller en efficiënter door. Tegelijkertijd waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Visie op betalen 2018-2021 voor de snelheid waarin betaalmethoden veranderen en het risico dat daardoor ontstaat voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere kwetsbare groepen.

Er is een grote kans dat zij achterblijven of uitgesloten raken van het betalingsverkeer, ook nu de tendens is dat de acceptatie van contant geld afneemt vanuit onder meer veiligheidsoverwegingen. Een onwenselijke situatie vindt KBO-PCOB. Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Toegankelijkheid van belang

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In het overleg met DNB benadrukken wij telkens het gevaar dat kwetsbare gebruikers uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Digitalisering heeft niet voor iedereen voordelen, en kan zelfs nadelig zijn voor een toch vrij grote groep mensen die niet digitaal vaardig zijn. Die groep is bijvoorbeeld afhankelijk van de mogelijkheid om contant te betalen. Wij zijn dan ook blij dat wij DNB hebben kunnen overtuigen van het belang van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer en dat DNB dat expliciet heeft opgenomen in haar toekomstvisie. Wij blijven hierover natuurlijk in gesprek met DNB.”

Kansen digitalisering benutten

Ook is KBO-PCOB van mening dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van digitale betaalmogelijkheden moet worden verbeterd. Digitalisering biedt namelijk ook veel kansen voor senioren. Om het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe apps gericht op betalingsverkeer voor hen ook veilig en makkelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat gebruikers en aanbieders hierover met elkaar in gesprek blijven. Een aandachtspunt dat KBO-PCOB, samen met DNB, stimuleert in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).