Dobbel je fit tijdens de Valpreventieweek

Het is deze week Valpreventieweek. In Nederland belandt iedere vijf minuten een 65-plusser door een val op de spoedeisende hulp. Tijdens de Valpreventieweek vraagt VeiligheidNL daarom samen met KBO-PCOB en andere partners landelijk aandacht voor valpreventie. Nieuw dit jaar is het spel Dobbelfit.

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat valongevallen bij ouderen een groot en toenemend probleem vormen. Van het totaal aan ongevallen bij 65-plussers in en om huis* in 2017 was 86% een valongeval. Dit is hoog, terwijl in veel gevallen een val voorkomen kan worden. In de Valpreventieweek wil VeiligheidNL de ouderen hiervan op een interactieve en positieve manier bewust maken. Een hulpmiddel hierbij is het spel Dobbelfit.

Dobbel je fit

In het hele land organiseren zorgverleners activiteiten rondom de Valpreventieweek. Om ouderen er op een actieve manier bewust van te maken hoe ze een val kunnen voorkomen, heeft VeiligheidNL samen met KBO-PCOB, Rode Kruis, Ouderenfonds, BuurtzorgNL, NVFG, KNMP en in co-creatie met ouderen het spel Dobbelfit ontwikkeld. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Valongelukken bij senioren zijn vaak fataal. Dobbelfit, een kennis- en doespel voor alle leeftijden om vallen te voorkomen, loopt altijd goed af. De senioren die dit spel spelen, gaan het vallen met plezier te lijf.” Meer dan 400 zorgverleners hebben het spel Dobbelfit ondertussen al besteld. In teamverband beantwoorden ouderen kennisvragen en doen ze beweegopdrachten. Tijdens het spelen van Dobbelfit leren ze zo meer over onderwerpen als bewegen, balans, verantwoord medicijngebruik, voeding/vitamine D en over maatregelen die ze in huis kunnen nemen. Tevens wordt er actief gewerkt aan balans en spierkracht! Samen lachen en bewegen staat daarbij voorop!

Letsel door valongevallen onverminderd hoog

In 2017 kwamen 102.000 65-plussers op een spoedeisende hulp-afdeling (SEH) door een val in of om huis*. Dit komt overeen met 280 bezoeken per dag, oftewel iedere vijf minuten. Dit is onverminderd hoog. In ruim twee derde van de gevallen is sprake van een ernstig letsel als gevolg van een val. Het onderzoek van VeiligheidNL bracht twee opvallende dingen in beeld. Het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel na een val bij 90-plussers is de afgelopen tien jaar gestegen, evenals het aantal ernstige letsels bij mannen. Er kwamen respectievelijk 31% meer 90-plussers op de spoedeisende hulp met ernstig letsel en 22% meer mannen.*** VeiligheidNL heeft ook een prognose gemaakt van het aantal SEH-bezoeken na een valongeval bij 65-plussers voor 2030 en daaruit blijkt een toename van 41% van het aantal bezoeken door een valongeval.**

Vitaal ouder worden

Er is veel bekend over hoe je de kans op een val kunt verkleinen, waardoor ouderen langer zelfstandig en vitaal blijven. Tijdens de Valpreventieweek kunnen ouderen zelf aan de slag bij een zorgverlener in de buurt of thuis. Op de website van VeiligheidNL staan een reactietest en een gratis folder met zeven beweegtips tijdens de dagelijkse activiteiten. Het kost dus geen extra tijd! Is er sprake van een verhoogd valrisico, dan is gericht trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut of beweegdocent belangrijk. Hiervoor zijn meerdere beweegprogramma’s beschikbaar.

Tips om val te voorkomen

KBO-PCOB zet met informatie en voorlichting in op preventie op het gebied van vallen. Lees onze tips om vallen te voorkomen

*Het onderzoek Valongevallen bij ouderen is gericht op ongevallen in en om huis en de openbare ruimte. Ongevallen op het werk, tijdens sporten en in het verkeer zijn uitgesloten.
** Niet gecorrigeerd voor vergrijzing 2017-2030.
*** Gecorrigeerd voor vergrijzing 2008-2017.