Discussie over het pensioenstelsel

De pensioenen en dan met name een nieuw pensioenstelsel zijn de laatste weken volop in het nieuws. Wat is er precies gaande? En wat vindt KBO-PCOB daarvan? In dit artikel schetsen we de recente ontwikkelingen en vindt u onze visie.

Jaren van polderen 

De sociale partners praten al jaren over een nieuw pensioenstelsel. Hoewel Nederland – zeker internationaal gezien – een goede oudedagsvoorziening heeft, is het stelsel volgens velen toch toe aan een grondige herziening. Doordat er intussen al jarenlang niet geïndexeerd kan worden  – of zelfs gekort moet worden – is het vertrouwen in pensioenen laag. Een nieuw stelsel moet dat vertrouwen herstellen, onder meer door indexeren dichter bij te brengen. Ook past het stelsel niet meer bij de veranderende arbeidsmarkt.

Akkoord leek nabij

Dát er iets moet gebeuren, daar zijn de sociale partners het wel over eens. Maar wat, dat ligt veel lastiger. Eerder dit jaar leek het er even op dat een akkoord dichtbij was. De Telegraaf had de hand weten te leggen op dit akkoord (Telegraaf-artikel: Pensioenakkoord uitgelekt lees hier alles), waarin werkgevers en werknemers hadden afgesproken dat de doorsneepremie én de pensioengaranties afgeschaft zouden worden. Dat betekent dat jongere werknemers ten opzichte van oudere werknemers minder pensioenpremie zouden gaan betalen en dat er weliswaar meer kans komt op indexatie van het pensioen als het economisch goed gaat, maar ook op korten bij economische tegenwind. Daarnaast zou de AOW-leeftijd minder snel stijgen en zouden zzp’ers verplicht pensioen moeten gaan sparen.

Stroeve onderhandelingen

De onderhandelingen verlopen zeker de laatste maanden echter weer stroef. Eén van de punten waar vooralsnog geen oplossing voor gevonden is, is de rekenrente. De vakbonden willen dat deze omhoog gaat, maar daar zien minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank (DNB) niets in. Een hogere rekenrente zou betekenen dat de pensioenen sneller zouden kunnen indexeren, maar Koolmees en DNB vrezen dat dat ten koste gaat van het pensioen van werkenden later. Ook het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar, zoals gewenst door de FNV, stuit op weerstand. Het overleg is zodanig in een impasse terechtgekomen dat de FNV haar leden inmiddels voorbereidt op een breuk in de pensioenonderhandelingen (FD-artikel: FNV bereidt achterban voor op breuk in pensioenonderhandelingen).

Wat vindt KBO-PCOB?

KBO-PCOB heeft – in samenwerking met andere seniorenorganisaties en verenigingen van gepensioneerden – in een eerder stadium al aangegeven aan welke criteria een nieuw stelsel zou moeten voldoen (Toetsingscriteria pensioenstelsel). Omzien naar elkaar staat voor ons ook in een nieuw stelsel voorop. Dat betekent dat jong en oud solidair zijn, samen risico’s dragen en collectief beleggen.

We willen dat er in een nieuw stelsel sneller geïndexeerd kan worden als het economisch goed gaat. Dat betekent dat de hoogte van het pensioen minder zeker is en ook lager kan worden als het economisch tegenvalt. Echter, dat laatste is onder het huidige stelsel ook al het geval: ook nu is ons pensioen veel minder zeker dan lang gedacht werd. Het verschil is vooral dat er nu niet een hogere indexatie tegenover staat bij economische voorspoed. Dat moet veranderen: het is echt niet uit te leggen dat er in economisch goede tijden zoals nu niet geïndexeerd kan worden. Voorzichtig zijn is goed, maar op dit moment zijn de regels zó streng dat zelfs bij hogere rendementen indexatie nog ver weg is. Dat is slecht voor jong en oud. Uiteraard moet enige stabiliteit in de hoogte van de uitkering gewaarborgd blijven.

Daarnaast willen we dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. We zien te vaak dat mensen de AOW-leeftijd niet halen, omdat zij fysiek op zijn. Ook is de werkloosheid onder oudere werknemers nog altijd hoog.

In gesprek

Deze criteria brengen we binnenkort nog eens extra onder de aandacht van onder meer minister Koolmees tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat doen we in samenwerking met andere seniorenorganisaties en verenigingen van gepensioneerden. Vanzelfsprekend blijven we ook met andere partijen in gesprek over pensioenen – van jongerenorganisaties tot Kamerleden. Het doel is een eerlijk, solidair pensioen dat recht doet aan jaren van trouw pensioen opbouwen en dat vertrouwen geeft, voor zowel jong als oud.