Digitalisering: meer ‘TeaHealth’ voor senioren

Senioren worden nog te weinig meegenomen in de ontwikkelingen van eHealth. KBO-PCOB is van mening dat, ondanks de inspanningen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) oudere patiënten meer centraal mogen staan in de veranderingen rond zorg en digitalisering. KBO-PCOB vraagt minister Schippers dan ook om extra inspanningen hiertoe.

EHealth is een technische ontwikkeling in de zorg die zowel gebruikers als aanbieders van zorg kan ondersteunen en zorg kan verbeteren. Volgens de eHealth-monitor 2016 wordt eHealth vaak aangeboden. Maar digitaal contact tussenzorgverleners en zorggebruikers is nog niet vanzelfsprekend. Ook het digitaal bijhouden van informatie over medische zorg doen (oudere) gebruikers nog amper. KBO-PCOB onderschrijft de opmerking uit de monitor dat eHealth meer is dan techniek. Omgaan met nieuwe techniek vraagt inderdaad meer dan een gebruiksaanwijzing; het vraagt met name vertrouwen en acceptatie, bij zowel aanbieder als gebruiker.

Alle senioren aan de tablet

KBO-PCOB voert al vele jaren projecten uit om senioren vertrouwd te maken met techniek. Een voorbeeld hiervan is het succesvolle project ‘Alle senioren aan de tablet’. In dit project helpen Tabletcoaches en de door hun getrainde Tabletmaatjes senioren met de beginselen van het gebruik van de tablet. Dat de digitale wereld een ‘vreemde’ wereld is als je daar nooit of weinig mee in aanraking bent geweest, tonen twee vragen van deelnemers bij een tabletdemonstratie in Gouda: ‘Wat ik me afvraag: kan ik zo’n tablet ook gewoon afwassen? Je hoort dat er zoveel bacteriën op zo’n scherm zitten’. ‘U zegt dat je kunt lezen op zo’n tablet. En met grote letters. Allemaal prachtig. Maar wat ik me afvraag…als ik normaal lees, leg ik een bladwijzer in het boek. Moet ik nu telkens weer het hele boek doorbladeren als ik stop met lezen op de tablet? Want dat wil ik niet…’. Juist de Tabletcoaches en Tabletmaatjes lukt het om voor deze doelgroep een nieuwe wereld te openen.

TeaHealthtour

De aanbevelingen uit de eHealth-monitor onderschrijft KBO-PCOB van harte. Het komt er kortweg op neer dat eHealth gestimuleerd en bevorderd moet worden, ook bij senioren! Op 26 januari, tijdens de eHealthweek, lanceerde KBO-PCOB daarom de TeaHealthtour. Tijdens deze tour maken onze Tabletcoaches, maar ook ouderenadviseurs kennis met eHealth. Zij zijn bij uitstek de vrijwilligers die senioren ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, hen informeren over eHealth en stimuleren eHealth te gebruiken. KBO-PCOB laat tijdens de tour bruikbare eHealth-toepassingen zien. Dat alles onder het genot van een heerlijke high tea. Minister Edith Schippers van VWS gaf het startschot van de tour.

> Er volgen dit jaar nog een aantal TeaHealthdagen: 24 maart in Arnhem, 21 april in Zwolle, 19 mei in Roermond en ten slotte 9 juni in Utrecht. Tabletcoaches en ouderenadviseurs ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.