Zorgen in de Tweede Kamer

Op de eerste dag van het debat tussen het kabinet Rutte III en de Tweede Kamer over de regeringsverklaring concludeert KBO-PCOB alvast dat de senioren er soms bekaaid vanaf komen. KBO-PCOB kijkt uit naar de antwoorden van premier Rutte, maar is zeer kritisch als het gaat om de koopkrachtontwikkeling. Directeur Manon Vanderkaa: “Te veel mensen maken zich veel zorgen. Onze mailboxen lopen vol. Antwoorden zijn echt nodig.”

Wat zagen we op 1 november? Zoals te verwachten viel, keek alleen Henk Krol van 50PLUS integraal naar de positie van ouderen. Hij deed dit illustratief, aan de hand van een familie uit Breda die toekeek vanaf de publieke tribune. De 81-jarige Nelleke heeft problemen met het rondkomen van de AOW. “Na het betalen van haar vaste lasten houdt ze 150 euro per maand over om van rond te komen, minder dan vijf euro per dag.” Haar dochter, de 60-jarige Annelies, kan moeilijk om werk te vinden omdat ze een 50-plusser is. “Hooguit iets tijdelijks. Contracten die niet worden verlengd. Ze voelt dat ze geen eerlijke kans krijgt.” Het zijn signalen die KBO-PCOB ook regelmatig in de Tweede Kamer agendeert.

Korting wijkverpleging

Wijkverpleging kwam ook aan de orde. Lodewijk Asscher (PvdA) vroeg aandacht voor de korting op deze zorg. “Deze korting van 100 miljoen betekent dat wijkverpleegkundigen minder tijd hebben per patiënt en per patiënt minder zorg kunnen bieden.” Volgens Asscher is dit “een kwestie van fatsoen in de richting van die wijkverpleegkundigen, maar ook in de richting van onze ouderen.” Inmiddels zijn er al tienduizenden handtekeningen opgehaald door de PvdA om deze bezuiniging terug te draaien. KBO-PCOB heeft zich ook achter deze actie geschaard en hoopt dat senioren mogen blijven rekenen op voldoende wijkverpleegkundigen.

Koopkracht verbeteren

KBO-PCOB zet sterk in op koopkrachtverbetering. Jesse Klaver (GroenLinks) bracht het algehele verlies van koopkracht aan de orde. “De belofte was niet dat er bijna 400.000 huishoudens op achteruit zouden gaan. Het gaat over ouderen, het gaat over mensen in de bijstand. 400.000 kwetsbare mensen, in een tijd dat we nog nooit zo rijk zijn geweest.” Klaver vroeg aandacht voor het eigen risico in de zorg (geen verlaging) en voor de sterk stijgende premies de komende jaren.

Slechte positie gepensioneerden

Ook Emile Roemer (SP) vroeg aandacht voor de stijgende zorgkosten. Roemer adresseerde ook de slechte positie van gepensioneerden. “Steeds meer mensen zullen moeten doorwerken tot hun 70e, of zelfs nog daarna. Ook al zeggen de vakbonden en steeds meer werkgevers dat dit helemaal niet kan. Als je je pensioen haalt, moet je nog maar afwachten hoe hoog dat nog is.”

KBO-PCOB kijkt uit naar de antwoorden van premier Rutte op de tweede debatdag (2 november). Daarbij zijn we zeer kritisch als het gaat om de koopkrachtontwikkeling. Manon Vanderkaa: “Te veel mensen maken zich veel zorgen. Onze mailboxen lopen vol. Antwoorden zijn echt nodig.”

Na jarenlang inleveren profiteren senioren nu niet in gelijke mate mee van het maatregelenpakket van Rutte-III. Dit vraagt om actie vanuit de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Dat gaan we ook doen; we laten van ons horen, richting Den Haag en richting de gemeenteraadsverkiezingen!

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?