Onvoldoende herstel koopkracht senioren

Op 1 en 2 november debatteert de Tweede Kamer met de nieuwe regering over het regeerakkoord. KBO-PCOB vindt dat de plannen van Rutte-III leiden tot achterstelling van senioren. Zeker waar het de koopkracht betreft. Manon Vanderkaa: “Nu de crisis achter ons ligt, zou verhoging van het besteedbaar inkomen voor de hand liggen. Dit gebeurt bij werkenden wel, maar bij senioren niet. KBO-PCOB dringt dan ook aan op koopkrachtherstel.”

Hogere btw, stijging zorgpremie, aflosboete… deze maatregelen komen bovenop de gevolgen van uitblijvende pensioenindexatie en hoge zorgkosten. Veel van onze leden geven aan dit erg onrechtvaardig te vinden, zorgen te hebben over hun financiële situatie of zelfs al fors in de problemen te komen.

Uit doorrekening van de cijfers in het regeerakkoord blijkt dat maatregelen onvoordelig uitpakken.

  • De koopkracht van ouderen neemt weliswaar toe met 0,7% per jaar toe in de periode 2018-2021, maar staat wel tegenover de stijging van 1,1% per jaar voor de gehele bevolking. Voor circa 94% van alle huishoudens wordt een stijging van de koopkracht geraamd in de periode 2018-2021, in de meeste gevallen van tussen de 0% en 2% gemiddeld per jaar. Voor ruim 5% van de huishoudens (circa 400 duizend huishoudens) wordt een koopkrachtdaling geraamd. Relatief vaak zijn dit de ouderen aldus het CPB. Hier is reparatie nodig!
  • Het afschaffen van de Wet-Hillen heeft relatief meer effect op ouderen die vaker hun hypotheekschuld hebben afgelost. Ouderen hebben gemiddeld genomen een lager inkomen en zitten gemiddeld genomen lager in de inkomensverdeling dan niet-aow’ers. Daardoor heeft de maatregel, ook wel aflosboete genoemd, per saldo een verhogend effect heeft op de inkomensongelijkheid.
  • De verhoging van het laag btw-tarief van 6% naar 9% heeft een negatief effect op de koopkrachtontwikkeling.
  • De premiestijging met meer dan 300 euro naar ruim 1600 euro in 2021 is ook een slecht vooruitzicht. Het bevriezen van het eigen risico lijkt op deze manier vooral een doekje voor het bloeden te zijn geweest.
  • De herziening van het pensioenstelsel geeft ook veel reden voor zorg. De uitblijvende indexatie van de pensioenen wakkert die zorgen alleen maar verder aan.

Doorrekening Nibud: AOW-ers profiteren niet meer

De Tweede Kamer liet het Nibud het regeerakkoord heeft doorrekenen. Het instituut keek naar bijna honderd veel voorkomende voorbeeldhuishoudens. Daaruit blijkt dat senioren echt niet mee profiteren van een aantrekkende economie. Manon Vanderkaa: “De AOW stijgt wel de komende vier jaar, maar de verwachting is dat de aanvullende pensioenen nauwelijks omhoog gaan. Hierdoor is het voor AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen vaak lastig om de verwachte prijsstijgingen op te vangen. Het Nibud ziet dat met name ouderen met een hoog aanvullend pensioen erop achteruit gaan in 2021.”

Het regeerakkoord bevat ook een lichtpuntje. De regering neemt maatregelen om de koopkracht van ouderen te ondersteunen zoals de verhoging  van de ouderenkorting verhoogd. Dit is met name voordelig voor ouderen met alleen AOW of met AOW en een klein aanvullend pensioen; voor hen ziet het Nibud nog wel een kleine koopkrachtstijging.

Na jarenlang inleveren profiteren senioren nu niet in gelijke mate mee van het maatregelenpakket van Rutte-III. Dit vraagt om actie vanuit de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Dat gaan we ook doen; we laten van ons horen, richting Den Haag en richting de gemeenteraadsverkiezingen!

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?