Regeerakkoord: er wacht nog veel werk!

Het zit erop in de Tweede Kamer. Twee dagen praten over het beleid van de komende jaren. Een debat met een open houding van premier Rutte. Het leidde in ieder geval tot het terugdraaien van bezuinigen op de wijkverpleegkundigen.

De volledige oppositie had daar om gevraagd en de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stemden in met die wens. Directeur Manon Vanderkaa: “Dat is mooi nieuws. Maar dat neemt een aantal andere zorgen niet weg. Wat gebeurt er nu echt met de portemonnee van senioren in de komende jaren? Ook dat houdt mensen bezig!”

Bezuiniging wijkverpleging van de baan

De gezondheidszorg moet van het kabinet 1,9 miljard euro besparen en de wijkverpleging zou daarvan zo’n 100 miljoen moeten opbrengen. De voltallige oppositie protesteerde hier fel tegen omdat de wijkverpleging het werk nauwelijks nog kan bolwerken. Die bezuiniging is dus nu van tafel. Vanderkaa: “Er wordt gelukkig fors geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg, maar we moeten niet vergeten dat er ook heel veel mensen thuis wonen en thuis zorg nodig hebben. Het terugdraaien van de bezuinigingen op die zorg is dus van groot belang.”

Waardig oud worden

Premier Rutte gaf aan ook andere punten op te willen pakken. Citaat: : “…het versterken van de mantelzorgondersteuning, de respijtzorg, de eenzaamheidsbestrijding en het ter hand nemen van het manifest Waardig ouder worden. Dat zijn allemaal instrumenten om ervoor te zorgen dat de balans niet naar een kant doorslaat. Aan die vier zaken gaan we werken.”

KBO-PCOB denkt en werkt graag mee zodat het niet alleen gaat ‘over senioren’ maar ook ‘met senioren.’

Koopkracht

Ook op de tweede dag van het debat was er aandacht voor de koopkracht van senioren. Volgens Rutte zijn de perspectieven goed: “88% van de ouderenhuishoudens gaat er in koopkracht op vooruit met dit kabinet. Zij profiteren van de lagere belastingtarieven en de hogere algemene heffingskorting. Specifiek voor de ouderen verhoogt het kabinet de ouderenkorting met €160 en komt de harde inkomensgrens te vervallen, waardoor een gepensioneerde die een kleine compensatie krijgt voor bijvoorbeeld het bemannen van een stembureau, daardoor niet ineens €1.200 aan ouderenkorting verliest. Alleenstaande ouderen en paren zonder of met een klein aanvullend pensioen gaan erop vooruit.”

Toch ervaren veel senioren dat anders. Vanderkaa: “Senioren hebben minder in hun portemonnee. Dagelijks mailen leden ons met hun zorgen. Hoge eigen bijdragen voor lokale zorg, premiestijgingen, eigen bijdragen in de Wlz en nog veel meer! Maar ook het uitblijven van indexering van pensioenen levert veel frustratie op. De premier geeft aan dat dit laatste punt aan werkgevers en werknemers is. Maar wij vragen regie en een aanjaagfunctie vanuit Den Haag.” Ook zijn senioren er nog niet van overtuigd dat de herziening van het pensioen- en belastingstelsel goed gaat uitwerken. “Neem die zorgen weg. Sterker nog: voorkom dat senioren er op achteruit gaan.”

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?