Debat initiatiefwet hogere rekenrente raakt pensioenpijn

Al tien jaar lang worden de meeste pensioenen niet geïndexeerd. Senioren voelen dit hard in hun portemonnee, zeker in combinatie met de toegenomen lasten. De Tweede Kamer sprak op 24 januari over een initiatiefwet van de 50PLUS-fractie om de pensioenfondsen de komende vijf jaar te laten uitgaan van een hogere rentevoet.

Mede door het beleid van de Europese Centrale Bank staat de rente al tijden historisch laag. Hierdoor hebben pensioenfondsen, ondanks forse eigen vermogens en tamelijk hoge rendementen, niet voldoende in kas om de pensioenen te mogen indexeren. Nu de economie aantrekt, stelt ook KBO-PCOB vragen bij de houdbaarheid van het huidige stelsel. Wij volgen het politieke debat dan ook nauwgezet en geven samen met collega-organisaties gevraagd en ongevraagd advies over de contouren van een nieuw pensioenstelsel.

Compensatie

50PLUS stelt nu per initiatiefwet voor om de rente hoger in te calculeren dan deze daadwerkelijk is waardoor pensioenfondsen meer ruimte hebben om te indexeren. De Tweede Kamer sprak zich hierover uit. Zowel de PVV als de SP gaven nadrukkelijk hun steun voor de wet en vinden dat het onrechtvaardig is dat pensioenfondsen zich armer moeten rekenen dan ze daadwerkelijk zijn. Deze partijen zien dat als een compensatie voor de pijn die afgelopen jaren door gepensioneerden is geleden.

Geen meerderheid

 Er lijkt echter geen Kamermeerderheid voor de initiatiefwet. De VVD spreekt van een ‘fantasierente’ en D66 van een ‘rijkrekenrente’. De aanpassing zou volgens deze partijen leiden tot ongewenste herverdeling van welvaart tussen jong en oud, werkenden en gepensioneerden. Ook het CDA zet vraagtekens bij de initiatiefwet. Woordvoerder Pieter Omtzigt ziet het voorstel van 50PLUS als ‘het verschuiven van het probleem’. GroenLinks en de PvdA hebben nog niet duidelijk laten blijken of ze voor de wet zullen stemmen. Wel geven ze de voorkeur aan een ‘structurele oplossing’.

Maatschappelijk draagvlak

Pensioenen liggen mensen na aan het hart. Aanpassingen aan onze pensioenen verdienen daarom een zorgvuldige beschouwing. Directeur Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB hecht waarde aan een brede dialoog om ervoor te zorgen dat de huidige gepensioneerden niet in de kou blijven staan en dat toekomstige gepensioneerden kunnen bouwen aan een goed gevulde pensioenpot. Iedereen moet immers aanspraak kunnen maken en blijven maken op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening.”

  • Kamerlid Van Rooijen van 50PLUS neemt de beantwoording van alle vragen binnenkort voor zijn rekening. Het is nog niet bekend wanneer het debat wordt voortgezet.