Debat over euthanasie biedt kans om aandacht te geven aan waardig ouder worden

KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa en enkele KBO- en PCOB-leden waren woensdag 15 februari aanwezig bij het publieksdebat Voltooid Leven dat de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) organiseerde in de Week van de Euthanasie. Tijdens het debat onder leiding van NCRV-presentator Lex Bohlmeijer gingen de bezoekers direct in gesprek met elkaar en met woordvoerders van politieke partijen.

De NVVE organiseerde het debat naar aanleiding van het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Deze wet moet zelfdoding bij ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’ faciliteren. KBO-PCOB is geen voorstander van een nieuwe wet op deze moeilijk te omlijnen kwestie en volgt de aanbevelingen van commissie Schnabel. Aan de discussie namen veel voorstanders van het wetsvoorstel van D66 deel. KBO- en PCOB-leden kwamen op voor een meer religieuze en sociale visie vanuit het gevoel dat je als mens een deel bent van een groter geheel. KBO-PCOB pleitte opnieuw voor meer dialoog: ga in gesprek over de laatste levensfase.

Waardig ouder worden
Manon Vanderkaa lichtte tijdens de bijeenkomst toe hoe KBO-PCOB  erop gericht is zoveel mogelijk lijden aan de ‘oude dag’ te voorkomen, bijvoorbeeld met het manifest Waardig ouder worden. Kamerlid Carla Dik (ChristenUnie) schonk tijdens het debat ook aandacht aan het manifest, waarvan KBO-PCOB een van de initiatiefnemers is.

Gesprek over levenseinde stimuleren en faciliteren
KBO-PCOB stimuleert en faciliteert al jaren met succes het gesprek over levensvragen en de laatste levensfase. KBO-PCOB beseft dat hiermee het lijden aan een voltooid leven niet wordt opgelost, maar het gesprek erover is hard nodig en kan bijdragen aan het voorkomen van lijden aan het leven. Naast dialooggesprekken stelt KBO-PCOB informatiemateriaal beschikbaar en organiseert bijeenkomsten. In de landelijke belangenbehartiging is het thema een van de speerpunten.

> Bekijk de brochure Onmisbare informatie over het einde van het leven
> Vraag een exemplaar aan van het themamagazine ZinVol
> Wilt u meer weten over de dialoogmethode of over bijeenkomsten? Neem dan contact op met het verenigingsbureau via info@kbo-pcob.nl of 030-3 400 600