Dealtjes medische hulpmiddelen benadelen patiënt en samenleving

Tussen bedrijven en Nederlandse artsen en ziekenhuizen zijn geheime lucratieve afspraken onthuld. Dit kan invloed hebben op de medische hulpmiddelen die worden voorgeschreven aan patiënten. KBO-PCOB, grootste seniorenorganisatie van Nederland, is zeer ontstemd. “De patiënt staat buitenspel. Kwaliteit en kostenbeheersing raken ondergesneeuwd in dit commerciële spel”, zegt directeur Manon Vanderkaa.

Tientallen topartsen van universitaire medische centra blijken lucratieve consultancy-contracten te hebben afgesloten met internationale producenten van medische hulpmiddelen. Dit kreeg journalistiek platform Follow the Money boven water. Patiënten krijgen mogelijk niet het passende hulpmiddel omdat artsen commercieel gebonden worden aan een bepaalde fabrikant.

De afspraken zijn in strijd met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. “Ziekenhuizen lappen deze code dus aan hun laars. Artsen blijken er volgens de onderzoeksjournalisten zelfs amper mee bekend. De code beoogt de patiënt te beschermen tegen dit soort risico’s. Wanneer een product ondeugdelijk blijkt, moeten betaalde artsen bijvoorbeeld hun mond houden.” Hoog tijd om de code dwingender op te leggen en op naleving te controleren.

Doorgeschoten systeem

KBO-PCOB vindt dat het belang van de patiënten te allen tijde voorop zou moeten staan. Met de onthullingen is het nu zeer de vraag of patiënten wel het juiste hulpmiddel krijgen. Voorbeeld: als een cardioloog betaald wordt door fabrikant A is hij mogelijk niet geneigd een hartklep van fabrikant B voor te schrijven, ondanks dat die hartklep voor de patiënt misschien wel beter kan zijn.

Al jaren is KBO-PCOB kritisch op doorgeschoten marktwerking, zorgmijding door hoge eigen bijdragen, complexe bureaucratie en het rondpompen van geld in de zorg. “Het huidige systeem brengt geld en zorg nog niet altijd op de juiste plek”, zo meldden we eerder.

Kostenstijging                                                           

Consultancy-contracten met de medische industrie zorgen voor belangenverstrengeling. Manon Vanderkaa: “Patiëntenzorg en kostenbeheersing komen daardoor onder druk te staan. Waar artsen een vergoeding van € 50.000 voor werkzaamheden krijgen van een fabrikant, lopen de kosten voor patiënt en samenleving op.” KBO-PCOB dringt er bij de politiek op aan snel in te grijpen.