De stem van de verzekerden: nog een lange weg te gaan

De positie van zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is sinds 2006 wezenlijk veranderd. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze namens hun verzekerden betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg inkopen. KBO-PCOB kijkt kritisch naar de invloed die verzekerden hierbij krijgen. 

Zorgverzekeraars hebben bij het invullen van deze rol steeds meer ruimte gekregen en lopen hierbij in toenemende mate een financieel risico. Het belang van goede afspraken tussen verzekerden en zorgverzekeraars is groot. Vorig jaar werden we rond de zomer nog opgeschrikt door berichten over cliëntenstops in de wijkverpleging omdat afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners niet helder waren.

Verzekerden betrekken bij zorginkoop

De inkooprol van zorgverzekeraars wordt niet altijd als vanzelfsprekend geaccepteerd door verzekerden, patiënten en zorgverleners. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid die in 2014 het advies ‘de stem van de verzekerden’ uitbracht, moet de zorgverzekeraar de inspraak van verzekerden vergroten. Zo ziet de Raad ruimte voor zorgverzekeraars om verzekerden en patiënten beter te betrekken bij het beleid, en in het bijzonder bij de zorginkoop. Dit kan door middel van traditionele instrumenten als verzekerdenraden, klantenpanels, regionale bijeenkomsten, maar ook via collectiviteiten met patiënten- en seniorenorganisaties.

Invloed verzekerden vergroten

Het is van belang dat de kennis en ervaring van verzekerden en patiënten al in een vroeg stadium van het inkoopproces worden ingezet en dat dit niet vrijblijvend is. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars hun legitimiteit vergroten door de positie van de leden- of de verzekerdenraad te versterken. De Raad constateerde dat ledenraden heel verschillend ingevuld worden en dat de ledenraad bij de ene zorgverzekeraar beter lijkt te functioneren dan bij de andere.

KBO-PCOB blijft kritisch

Verschillende bewindslieden proberen ook door wetswijziging de invloed van verzekerden op het zorginkoopbeleid te vergroten. KBO-PCOB heeft bij diverse consultaties inbreng gehad en verschillende keren hierover gesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op het meest recent verschenen wetsvoorstel hebben cliënten, patiënten- en seniorenorganisaties kritisch gereageerd naar Tweede Kamerleden, waarbij zij zich afvragen of het een daadwerkelijke verbetering is van de verzekerdeninvloed. Er is nog een lange weg te gaan, aldus KBO-PCOB.