De ouderenadviseur is er met raad en daad voor alle senioren

Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. En bij alle voorzieningen komen ook nog eens regels en papierwerk kijken. Een ouderenadviseur van KBO-PCOB kan senioren ondersteunen en bijstaan. In een video is te zien hoe dit in zijn werk gaat.

De ouderenadviseurs zijn er voor alle senioren. Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Daardoor kunnen zij zelfstandig, onafhankelijk én gratis hun werk doen.

Raad en daad

De ouderenadviseur staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

Goed op de hoogte

Ouderenadviseurs werken samen met andere organisaties, zoals de gemeente, stichting welzijn ouderen en het verenigingsbureau van KBO-PCOB. Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.

In het hele land zijn ruim 600 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief. Het zijn vrijwilligers op wie KBO-PCOB heel trots is. In een speciale video is te zien wat het werk van de ouderenadviseur inhoudt.

> Lees bij welke vragen ouderenadviseur kan helpen

> Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal