Coronavirus: impact blijft groot

Het kabinet roept op om bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand te beperken. De maatregelen om het coronavirus niet verder te verspreiden hebben impact op senioren. Eenzaamheid ligt op de loer. Het normale kopje koffie of even babbelen is ingewikkeld geworden. Maar ook het vrijwilligerswerk ligt stil. De mensen, vaak ouderen, die het sociale cement zijn van de samenleving kunnen hun rol niet meer oppakken. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen.

Dit speelt ook bij verschillende zorginstellingen. Geen of zeer beperkt bezoek en het versoberen van dagactiviteiten hebben impact; op ouderen en familieleden. De toenemende druk op zorg leidt tot nieuwe vraagstukken. Heeft de huisarts tijd voor mij? Gaan afspraken in het ziekenhuis door? Komt de thuiszorg? Inmiddels bereiken ons berichten dat senioren tevergeefs wachten op de thuiszorg. Een noodzakelijke voorwaarde om thuis te kunnen wonen!

De berichtgeving in de media over wat we moeten doen met overvolle intensive care afdelingen jaagt senioren angst aan over de wijze waarop keuzes lijken te worden gemaakt. We moeten oppassen dat de coronakwestie niet allerlei (medisch) ethische discussies overstijgt, zoals het weigeren van 80-plussers op de intensive care wanneer die vol zit. Dat zullen we blijven agenderen.

Laten we ook stellen dat onder onze achterban ook nuchterheid en dankbaarheid is. Eerder onderzoek deze week, wees uit dat senioren Corona met nuchterheid benaderen. Er is dankbaarheid en respect voor de inzet van alle zorgprofessionals deze dagen. Vanuit KBO-PCOB doen we de oproep elkaar via andere kanalen op te blijven zoeken. Bel elkaar, stuur een kaartje, houd elkaar op de hoogte. We kunnen nog steeds veel voor iedereen betekenen.

We blijven u informeren over actuele ontwikkelingen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!