Corona-uitstel belastingaangifte nodig

De coronacrisis houdt aan. De deadline van 1 mei 2021 waarop de belastingaangifte moet zijn gedaan, is moeilijk te halen voor wie hulp nodig heeft bij de aangifte. KBO-PCOB dringt er bij staatssecretaris Vijlbrief op aan om generiek uitstel te geven tot 1 september.

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Daar komt de coronacrisis bij. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis komt bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen al bijna een jaar weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”

Mede op verzoek van provinciale bonden, die belastinghulp coördineren, vroeg KBO-PCOB per brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën/Belastingen om de termijn te verlengen dat er aangifte gedaan moet worden van de inkomstenbelasting over 2020. Dit is minimaal nodig voor de groep mensen met een DigID-machtigingscode.

Een dergelijke maatregel geeft senioren, en onze vrijwillige belasting-invulhulpen, wat meer tijd. Huisbezoeken laten zich soms namelijk nog lastig (volledig) vervangen door telefonische of digitale ondersteuning.

Duidelijkheid en rust

KBO-PCOB vraagt om het generieke uitstel tot 1 september 2021. Zónder dat hiervan melding gedaan hoeft te worden. “Zelf online uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze mogelijk de vaardigheid missen. Ook een ‘coulance-regeling’ kan vragen en onzekerheid oproepen”, aldus Marcel Sturkenboom.

Generiek uitstel voor alle belastingplichtigen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis. Mocht dit om uitvoer-technische redenen toch niet mogelijk zijn, dan is de meest kwetsbare groep ook geholpen met uitstel voor de groepen met een DigiD-machtigingscode voor belastinghulpen. In 2020, toen wij ook aandrongen op uitstel, gaf dit de nodige verlichting.

  • Lees hier de brief die op 4 februari is verzonden. KBO-PCOB wacht de reactie af

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!