Contant betalen moet mogelijk blijven

In steeds meer gemeenten is het alleen nog mogelijk met pin te betalen wanneer er een nieuw paspoort of rijbewijs of een parkeervergunning nodig is. KBO-PCOB maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Het blijkt dat bij steeds meer gemeenten bij de publieksbalies contant geld niet meer wordt geaccepteerd. De maatschappelijke trend waarin steeds meer gepind wordt, is vanuit het oogpunt voor veiligheid en efficiëntie een goede zaak, maar het is van groot belang dat ook contant geld als betaalmiddel blijft functioneren. Voor een deel van de mensen in Nederland is het niet mogelijk of wenselijk om te pinnen. Dit geldt ook voor bepaalde groepen senioren. KBO-PCOB vindt het niet meer accepteren van contant geld dan ook onacceptabel. Gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen, toegankelijk en bereikbaar blijven. Juist die waarborg moet blijven bestaan want voor deze dienstverlening kan men niet bij een andere aanbieder terecht.

Advies

KBO-PCOB dringt er, in samenwerking met MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer), dan ook op aan dat gemeenten het advies volgen van de Nationale Ombudsman. Dit advies houdt in dat  de mogelijkheid om contant te kunnen betalen blijft bestaan, bijvoorbeeld aan een specifieke balie. Ook duidelijke informatie over hoe contant te betalen hoort hierbij. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen, zoals bepaalde groepen senioren, worden uitgesloten van het betalingsverkeer.