Collectieve zorgverzekeringen staan onder druk

Tijdens het Kamerdebat over de zorgverzekeringswet op 10 april jongstleden, benadrukten diverse partijen dat de zorg in Nederland van goede kwaliteit is en dat we daar trots op mogen zijn. Vervolgens gingen een aantal politieke partijen de discussie aan over collectieve zorgverzekeringen waarbij er gesproken werd over het afschaffen van de collectiviteitskortingen. KBO-PCOB wil echter juist dat collectieve zorgverzekeringen blijven bestaan.

Voordelen collectiviteit

Als er steeds meer voorwaarden en beperkingen worden gesteld, gaat dit ten koste van de voordelen die collectieve zorgverzekeringen te bieden hebben, met name voor senioren. KBO-PCOB is van mening dat het hierbij namelijk niet uitsluitend draait om een korting op de premie, maar ook om zorgverzekeraars te prikkelen tot zorg op maat en innovatie. Zo creëert de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en KBO-PCOB allerlei praktische voordelen, extra zorgfaciliteiten – waaronder preventie – en zorginnovatie specifiek voor senioren.

Korting omlaag

De minister gaf tijdens het debat aan dat het toegestane kortingspercentage omlaag gaat. Op deze manier wil de minister zorgverzekeraars een kans geven om volgend jaar aan te tonen hoe bepaalde kortingen voor een collectiviteit worden gerealiseerd. Dit betekent dus dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken hoe zij met de collectieve zorginkoop een lagere prijs kunnen geven aan een groep verzekerden en tevens meer kwaliteit kunnen bieden.

Op het vinkentouw

KBO-PCOB houdt de ontwikkelingen rondom collectieve zorgverzekeringen nauwlettend in de gaten en stuurde alvast een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer. Naast de waarde van de collectieve zorgverzekering vraagt KBO-PCOB in deze brief ook aandacht voor de krappe budgettering van ziekenhuizen, het verbeteren van de communicatie over het verplicht eigen risico en het terugbrengen van paracetamol, vitaminen en mineralen in het basispakket.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!