Coalitiepartijen steunen pakketmaatregel zorg, oppositie is tegen

Vitaminen, mineralen, paracetamol mogelijk niet meer in basispakket

VVD, D66 en het CDA hebben hun steun uitgesproken voor de pakketmaatregel van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Dat deden zij in een debat met deze minister over de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol te schrappen uit het basispakket. Coalitiepartij ChristenUnie ontbrak bij de bespreking.

De oppositiepartijen zijn echter van mening dat vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg juist wel onderdeel moeten blijven van het verzekerd pakket. Zij hebben onder meer hun zorgen geuit over de oplopende zorgkosten, bovenop het eigen risico. Dat deden het Reumafonds, apothekersorganisatie KNMP en KBO-PCOB al eerder. Zij stuurden een gezamenlijke brief.

Wijzen op risico’s

Het kabinet wil per 1 januari 2019 vitaminen, mineralen en paracetamol niet meer vergoeden vanuit het basispakket. Dit kabinetsbesluit zal begin juli in een plenair debat aan de orde komen. Dan zal er ook gestemd worden over moties. De verwachting is dat de oppositiepartijen een motie zullen indienen om vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket te houden. KBO-PCOB zal bepaalde Kamerleden nogmaals wijzen op de risico’s van de voorgenomen pakketmaatregel.