Ouderenwerkloosheid

Tweede Kamer

Verbetering koopkracht senioren noodzakelijk

Geplaatst op: Geplaatst door:
De begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft invloed op de koopkracht van veel Nederlanders. KBO-PCOB stuurde de Kamerleden daarom een brief om de koopkracht van senioren te verbeteren en verdere werkloosheid en armoede te voorkomen.
Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt nodig

Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt nodig

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor Hoe komt Nederland inclusief de crisis uit, hoe zorgen we dat er geen groepen achter blijven? Manon Vanderkaa: “Het is onze hoop dat na de coronacrisis iedereen mee kan doen in onze maatschappij en op onze arbeidsmarkt. Dat er niet...

Verdeling brede welvaart ongunstig voor 65-plussers

Geplaatst op: Geplaatst door:
De brede welvaart in Nederland is ongelijk verdeeld. Dat brengt het CBS naar buiten in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020. Opleidingsniveau en achtergrond bepalen de mate van welvaart het meest. Maar onder...

Sombere economische scenario’s raken ook senioren

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor Het Centraal Planbureau publiceerde vandaag vier scenario’s over de economische ontwikkelingen door de coronacrisis. Deze scenario’s verschillen in ernst en lengte van de recessie die onvermijdelijk komt. Naarmate de crisis voortduurt,...

Sociale Staat van Nederland

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor Hoe gaat het met Nederland en de Nederlanders en hoe ontwikkelt onze kwaliteit van leven zich? Een belangrijke vraag. Antwoorden zijn te vinden in De sociale staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De Tweede...

Overbruggingsbanen zijn geen oplossing

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor Doorwerken na pensionering? Dat klinkt niet gek, zo op het eerste gezicht. Toch wringt er iets in het pleidooi voor ‘overbruggingsbanen’, stelt directeur Manon Vanderkaa. Onbedoeld kan dit werkzoekende vijftigers en...

Vijf aandachtspunten begroting Sociale Zaken

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor De Tweede Kamer debatteerde op 27 november 2019 met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020. KBO-PCOB deed vijf voorstellen om de koopkracht en arbeidsmarkpositie van...

Leeftijdsdiscriminatie arbeidsmarkt onderschat

Geplaatst op: Geplaatst door:
Lees Voor Discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt een strengere aanpak. De wet wordt daarop aangepast. Maar KBO-PCOB ziet daarin helemaal geen urgentie om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden. Terwijl daar veel reden toe is. We stuurden een...