Buitenruimte bij woonfunctie met zorg terug in Bouwbesluit

Op grond van het Bouwbesluit is het sinds 2015 niet meer verplicht om bij de woonfunctie voor zorg buitenruimte te realiseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om balkons bij een woongebouw met aanleunwoningen waarvan de bewoners professionele zorg ontvangen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is voornemens dit ongedaan te maken, waardoor de buitenruimte bij de woonfunctie met zorg weer op dezelfde manier verplicht wordt als bij reguliere woningen.

Hiermee gaat een uitgesproken wens van KBO-PCOB en andere maatschappelijke organisaties in vervulling.

Uitzondering wordt geschrapt

Drie jaar geleden werd voor de woonfunctie voor zorg de verplichting om altijd bij nieuw te bouwen woningen een buitenruimte te realiseren uitgezonderd. De redenering hierbij was dat er niet in alle gevallen behoefte aan buitenruimte bestaat bij dit soort woningen.

KBO-PCOB heeft bij diverse gelegenheden te kennen gegeven deze uitzondering ongewenst te vinden. Voor ons staat voorop dat het hebben van buitenruimte van groot belang is voor de gezondheid en de kwaliteit van leven.

Buitenruimte verplicht

Het voornemen van de minister betekent dat voor wonen met zorg dezelfde systematiek zal gaan gelden als voor reguliere woningen: namelijk de verplichte aanwezigheid van individuele buitenruimte bij nieuwe woningen groter dan 50 vierkante meter. Bij kleinere woningen mag ook gekozen worden voor een gemeenschappelijke buitenruimte. Dat laatste biedt zorgaanbieders ruimte om in gevallen waarin individuele buitenruimte niet gewenst of mogelijk is, voor een andere vorm van buitenruimte te kiezen.

KBO-PCOB is blij met het resultaat van de lobby en dringt aan op spoedige invoering van dit besluit.