Brief KBO-PCOB: Houd de AOW onverkort in stand

Op 15 oktober komt de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijeen. Op de agenda staan drie onderwerpen die KBO-PCOB zeer aan het hart gaan: de onderbenutting van ouderendomsregelingen, de beleidsdoorlichting AOW en het AOW-tekort bij Surinaamse Nederlanders.

In een brief aan deze commissie vraagt KBO-PCOB dat de leden zich inspannen voor het automatisch toekennen van de AIO. Senioren weten niet altijd waar ze recht op hebben, durven er geen gebruik van te maken, of vinden dat ingewikkeld om te doen. Ook vragen we de commissie zich in te spannen voor het onverkort in stand houden van de AOW. Deze eerste pijler van de oudedagsvoorziening zorgt voor een financiƫle basis waardoor Nederland gelukkig relatief weinig armoede kent bij ouderen onder de 85 jaar. Tot slot vragen we de commissie zich in te spannen voor het aanvullen van het AOW-tekort bij Surinaamse ouderen. Circa 31.000 Surinaams-Nederlandse ouderen bevinden bevinden zich in een AOW-gat, met alle financiƫle gevolgen van dien, omdat ze een belangrijk deel AOW-opbouw missen.

  • Lees hier de hele brief