Brief KBO-PCOB: Houd de AOW onverkort in stand

Op 15 oktober komt de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijeen. Op de agenda staan drie onderwerpen die KBO-PCOB zeer aan het hart gaan: de onderbenutting van ouderendomsregelingen, de beleidsdoorlichting AOW en het AOW-tekort bij Surinaamse Nederlanders.

In een brief aan deze commissie vraagt KBO-PCOB dat de leden zich inspannen voor het automatisch toekennen van de AIO. Senioren weten niet altijd waar ze recht op hebben, durven er geen gebruik van te maken, of vinden dat ingewikkeld om te doen. Ook vragen we de commissie zich in te spannen voor het onverkort in stand houden van de AOW. Deze eerste pijler van de oudedagsvoorziening zorgt voor een financiële basis waardoor Nederland gelukkig relatief weinig armoede kent bij ouderen onder de 85 jaar. Tot slot vragen we de commissie zich in te spannen voor het aanvullen van het AOW-tekort bij Surinaamse ouderen. Circa 31.000 Surinaams-Nederlandse ouderen bevinden bevinden zich in een AOW-gat, met alle financiële gevolgen van dien, omdat ze een belangrijk deel AOW-opbouw missen.

Lees hier de hele brief:

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!