Brief aan minister Koolmees: voorkom pensioenkorting!

KBO-PCOB en andere organisaties voor senioren en gepensioneerden stuurden een brandbrief naar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doel: het voorkomen van pensioenkorting.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer toegezegd om te kijken of ‘onnodige’ kortingen op pensioenen kunnen worden voorkomen. Onduidelijk is wat precies onder ‘onnodig’ verstaan moet worden. In het pensioenakkoord gaat het dan om een dekkingsgraad van 100 procent, en niet de huidige verplichte 104,5%.

Onrust

De dreigende korting op acht miljoen pensioenen gecombineerd met een dreigende verhoging van de pensioenpremie met tientallen procenten zorgt voor veel onrust onder werkenden en gepensioneerden.

KBO-PCOB, KNVG (waaronder KBO-Brabant), NVOG (waaronder FASv), NOOM en ANBO vrezen dat het benodigde vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe stelsel onder druk komen te staan. Te meer daar de vermogens van de pensioenfondsen op recordhoogten verkeren.

De organisaties dringen er daarom op aan dat de minister zijn bevoegdheid aanwendt om in elk geval premies niet te verhogen en pensioenrechten niet te verlagen tot er heldere antwoorden komen op de indringende economische vragen die nu voorliggen.

> Lees de brief aan minister Koolmees

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!