Brede dialoog over voltooid leven is beter dan snelle wetgeving

KBO-PCOB is ernstig bezorgd dat ouderen die verlangen naar de dood, ouderen in het algemeen en de samenleving niet gediend zijn met snelle wetgeving omtrent voltooid leven. In een brief vraagt de grootste seniorenorganisatie daarom alle Kamerleden om in de Tweede Kamer en in de formatiegesprekken te pleiten voor een brede maatschappelijke dialoog. KBO-PCOB is bereid deze dialoog samen met de Kamer en het nieuwe kabinet op gang te brengen.

Brede maatschappelijke dialoog over en onderzoek naar voltooid leven zijn van groot belang uit het oogpunt van zorgvuldigheid en vraagt om ruimte en tijd. Vanuit de samenleving – wetenschap en praktijk – klonk al herhaaldelijk kritiek op de huidige plannen voor speciale wetgeving. Onder meer beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en artsenfederatie KNMG spraken hun twijfels uit.

Zilveren Pact
In het in februari gesloten Zilveren Pact, waarvan KBO-PCOB mede-initiatiefnemer is, geven politiek, maatschappelijke organisaties en burgers aan zich in te willen zetten voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden en een volwaardige plaats innemen. Een brede maatschappelijke dialoog is daarom van groot belang; het geeft een stem aan alle betrokkenen.

> Lees de brief aan de Tweede Kamer met de oproep van KBO-PCOB