Blog Manon Vanderkaa op Skipr: Geef de wijkverpleegkundige ruim baan

Vandaag is op  Skipr de blog van Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB) verschenen over essentiële rol die de wijkverpleging zou moeten krijgen.

Vanderkaa: “Wijkverpleegkundigen en casemanagers zouden bij de organisatie van de juiste zorg op de juiste tijd en plek een essentiële rol moeten krijgen. Op verzoek van de cliënt en diens naasten moeten zij wat mij betreft een doorslaggevende stem hebben om bureaucratie te doorbreken en de gewenste continuïteit van zorg veilig te stellen. Want zij weten – meer dan wie ook – hoe de hazen lopen.”

Lees hier de complete blog.