Bezoek aan kwetsbare ouderen

KBO-PCOB is blij met de enigszins versoepelde maatregel voor bezoek aan kwetsbare ouderen. Hoewel het algemene advies nog steeds luidt, niet op bezoek te gaan bij 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid, geldt er nu wel een uitzondering voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de uitbraak van het coronavirus al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken.

“Een heel belangrijke maatregel, want mensen met een klein sociaal netwerk zijn vaak onvoldoende in staat om bij problemen, waaronder gezondheidsklachten, zelf tijdig te alarmeren. Met alle gevolgen van dien. Daarnaast dreigen steeds meer mensen te vereenzamen.”

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB

Om te voorkomen dat ouderen ook met de enigszins verruimde maatregelen geïsoleerd blijven of juist te maken krijgen met een veelheid aan organisaties als welzijnsinstellingen, seniorenverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties, is regie nodig. Daarom roept KBO-PCOB, samen met andere seniorenorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters (NVKG) de gemeenten op deze coördinerende rol op zich te nemen.

Manon Vanderkaa: “Wij, en de overige organisaties, zijn uiteraard graag bereid om onze praktische ideeën voor de uitvoering van die coördinerende rol aan te reiken aan de gemeenten. Onze organisaties beschikken in het hele land over vele vrijwilligers die als vaste persoon andere ouderen met enige regelmaat zouden willen bezoeken.”

Lokale afdelingen kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen bij hun gemeente aandringen op coördinatie om te zorgen dat niemand vergeten wordt. Dat past bij de gemeentelijke taakstelling op het gebied van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!