Bewustwording digitaal nalatenschap van groot belang

inlogcode tablet invoeren

Op 20 november is in de Tweede Kamer gesproken over digitaal nalatenschap. KBO-PCOB gaf in voorbereiding hierop aan dat het van groot belang is dat er meer bewustwording komt over dit onderwerp.

Digitalisering kent naast de mooie kanten, namelijk ook risico’s. Digitale vaardigheid is belangrijk, maar bewust zijn van een digitaal nalatenschap is dat evengoed. Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat wanneer een internetgebruikende senior wegvalt, het niet vanzelfsprekend dat de partner of naasten de vaardigheden bezitten om de bestaande accounts offline te zetten. Ook weten naasten niet altijd precies op welke media de senior actief is geweest. Daarnaast zijn de wachtwoorden vaak niet gedeeld of inmiddels vergeten.

Stimuleer senioren om na te denken over wat zij willen dat gebeurt met hun digitale gegevens na het overlijden. Daarnaast moeten zij ook weten wat hiervoor geregeld moet worden. KBO-PCOB weet uit ervaring dat senioren aan de hand van het ‘voor en door senioren’-principe mensen goed kunnen worden geïnformeerd; dat blijkt onder meer aan de hand van de eigen tabletcoaches en via bijeenkomsten.

Onze mening dat er wel iets moet worden geregeld, voorlichting en/of een wetswijziging, werd breed gedeeld door de verschillende experts die aanwezig waren.

> Lees de complete inbreng voor het rondetafelgesprek

> Lees ook Wie wordt uw facebook-erfgenaam

> Meer informatie vindt u op www.veiliginternetten.nl