Betrek senioren bij de huizenmarkt van morgen

Na de koopmarkt lijkt ook de huurmarkt oververhit. In verschillende gemeenten is er sprake van snel stijgende huurprijzen, variërend van bijvoorbeeld 14,1 tot 20,2 procent in een jaar tijd. Voor senioren met een verhuiswens naar bijvoorbeeld een passende woning leidt dit tot problemen.

De Tweede Kamer sprak hier op donderdag 17 mei over. In aanloop naar het debat pleitte KBO-PCOB bij Tweede Kamerwoordvoerders ervoor om senioren te betrekken bij de bouw van nieuwe huurwoningen en het voor hen makkelijker en aantrekkelijker te maken om naar een nieuwe woning te verhuizen.

Betrek senioren in de bouwopgave

Senioren zullen de komende jaren steeds vaker binnen het middenhuursegment een passende woning gaan zoeken. KBO-PCOB pleit er daarom voor dat er in samenwerking met senioren moet worden gewerkt aan hoe het toekomstige woningaanbod eruit moet zien. “Het zal namelijk vooral deze doelgroep zijn die passende woonvormen nodig hebben, dus het is logisch dat zij daar over meebeslissen,” aldus Manon Vanderkaa.

Doorstroming ook in het belang van senioren

De wens om te verhuizen wordt voor senioren vaak ingegeven door het feit dat de huidige woning geen passende meer is door bijvoorbeeld een verslechterende fysieke gesteldheid. “Het is frustrerend om te zien dat amper 16% van de senioren in het eerste jaar na het uitspreken van de verhuiswens erin slaagt om een andere, meer gepaste woning te vinden”, zegt Manon Vanderkaa. “Om de gewenste doorstroming op gang te brengen, is het belangrijk dat er voor deze groep ouderen voldoende mogelijkheden zijn. Een goede doorstroming is namelijk voor de hele markt van belang, met name voor jonge families en starters”.  De doorstroming moet voor senioren dan wel gemakkelijker gemaakt worden. Verzilverhypotheken of een verkoop-en-terughuur constructie, zijn amper zichtbaar voor senioren of zijn onrealistisch duur.