Betrek ouderen ook bij het organiseren van minder regels in de zorg

In de Tweede Kamer is woensdag 30 mei onder meer gesproken over regeldruk, gegevensuitwisseling en verspilling in de zorg. In aanloop naar dit debat heeft KBO-PCOB aangedrongen op aandacht voor het voorkomen van verspilling van medicijnen en het verminderen van regeldruk voor (oudere) zorgvragers en mantelzorgers. Daarnaast is aandacht en verbetering gevraagd voor de vaardigheden van senioren in het kader van e-health.

Betrek ouderen bij het organiseren van minder regels

Ouderen en hun mantelzorgers kampen vaak met veel regels om de goede zorg te krijgen. Als dat eenmaal geregeld is, blijkt dat uitwisseling van hun gegevens tussen verschillende zorgverleners lastig of te moeilijk is, bijvoorbeeld omdat een digitaal dossier invullen voor (oudere) patiënten vaak lastig is. KBO-PCOB dringt er dan ook op aan het vele regelwerk voor zorgvragers en mantelzorgers te verminderen, en hen daarbij te betrekken, net zoals dat nu ook binnen zorgorganisaties aandacht krijgt.

Gepast zorggebruik

KBO-PCOB vindt dat medicijnverspilling plaats moet maken voor gepast zorggebruik. “De verspilling is een doorn in het oog van onze leden”, zegt Manon Vanderkaa. “Voorbeelden die wij horen gaan bijvoorbeeld over het onnodig inzetten van zorgtrajecten of het aanschaffen van nieuwe hulpmiddelen, terwijl de huidige het nog prima doen. Hergebruik moedigen we dan ook erg aan en dat zien we ook al gebeuren binnen onze afdelingen.”

Een aantal andere aanbevelingen zijn:

  • het doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis. Dit levert kostenbesparing en patiënttevredenheid op.
  • betere bewustwording omtrent therapietrouw van de patiënt. Het verhogen van therapietrouw draagt bij aan goed medicijngebruik. Alertheid en voorlichting zijn dan wel van groot belang.

Bekend en bemind maken van e-health

Uit de e-health Monitor blijkt dat het gebruik van digitale toepassingen in de zorg (e-health) achterblijven.  Zorggebruikers zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden. Zorgverleners weten op hun beurt vaak niet hoe zij deze toepassingen kunnen inzetten. Maar het gebruik ervan biedt veel voordelen, ook voor senioren. Zo kan er op afstand met de huisarts worden gesproken waardoor zij niet per se naar het spreekuur hoeven.  De verdere inzet van e-health vraagt om een verandering van gedrag. In de praktijk merkt KBO-PCOB dat ook vaardigheid van groot belang is. Manon Vanderkaa: “Onze tabletcoaches zijn al jaren actief om senioren bekend te maken met het gebruik van een tablet en andere digitale toepassingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het meer bekend en bemind maken van e-health door senioren.”

Tijdens het verzameloverleg in de Tweede Kamer zijn meerdere punten van KBO-PCOB overgenomen. Wij volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet.