Betrek en zie de oudere, stelt KBO-PCOB bij bespreking zorgonderwerpen

Vandaag vonden er in de Kamer algemeen overleggen plaats rond een aantal zorgonderwerpen: ‘medische preventie/infectieziekten’ en over ‘medisch zorglandschap’. Voor beide overleggen heeft KBO-PCOB inbreng geleverd. Hierbij is ook een belangrijke motie aangenomen!

Infectieziekten

KBO-PCOB vindt dat zorgpersoneel gestimuleerd moet worden om zich te laten vaccineren tegen de griep. De vaccinatiegraad onder verpleeghuispersoneel ligt tussen de 10 tot 15 procent. Dit terwijl 90 procent van de verpleeghuisbewoners zich laat inenten. Om deze reden roept KBO-PCOB op om de werkgever stimuleren actief het vaccin aan te bieden. Daarbij zou KBO-PCOB graag een evaluatie zien van het effect van de lopende campagnes. Daarnaast vraagt KBO-PCOB om haast te maken met het beschikbaar maken van het nieuwe gordelroosvaccin. Hoewel de Gezondheidsraad een positief advies over dit vaccin gaf in 2019, is het vaccin nog niet beschikbaar in Nederland. Een motie (Van Otterloo/Sazias) hiertoe is ingediend én aangenomen (lees meer).

Medisch zorglandschap

KBO-PCOB stelt dat het een randvoorwaarde voor de herinrichting van het zorglandschap is dat ouderen zelf hierbij betrokken worden. Er is bij senioren een schat aan menskracht en expertise beschikbaar. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf regie te voeren over hun leven en, als zij dit kunnen, de wijze van ondersteuning.

KBO-PCOB roept op om de wijkverpleegkundigen de taak te geven om gemeenten en CIZ te adviseren over de toekenning van Wmo-voorzieningen en de eventuele indicering voor Wlz-zorg. Dit omdat de wijkverpleegkundige goed zicht heeft op de mogelijkheden en beperkingen van ouderen en hun omgeving. Daarbij roept KBO-PCOB op dat de verdeling van het gemeentefonds zo wordt ingericht dat gemeente een hogere uitkering ontvangen wanneer zij de instroom naar de Wlz beperken, dit om te stimuleren dat gemeenten zullen inzetten op langer thuis wonen.

De complete inbreng voor debat infectieziekten vindt u hier.

De complete inbreng voor het overleg ‘medisch zorglandschap’ vindt u hier.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!