Berekeningen NIBUD laten daadwerkelijke koopkrachtcijfers gepensioneerden zien

In januari wordt altijd duidelijk of de voorspellingen van Prinsjesdag uitkomen. De loonstrookjes zijn dan bekend. Uit koopkrachtberekeningen van het NIBUD blijkt dat huishoudens met een inkomen tot €35.000 per jaar, in 2017 maandelijks daadwerkelijk meer te besteden hebben (+ 0,2 % tot 1,3%), maar dat dit minder is dan de gemiddeld loonsverhoging (+ 1,7%). Ouderen met een hoger aanvullend pensioen en vroeg gepensioneerden leveren volgens het NIBUD in. KBO-PCOB blijft hier aandacht voor vragen.

In december debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voorafgaand stuurde KBO-PCOB een brief aan de Kamerleden waarin aandacht werd gevraagd voor de sociaal-economische positie van ouderen. Minister Lodewijk Asscher (SZW) bleek tijdens dat debat trots op het feit dat het opnieuw was gelukt om de dreigende achteruitgang in koopkracht van gepensioneerden te repareren door structurele stijging van de ouderenkorting. Uit de berekeningen van het NIBUD blijkt nu dat voor ouderen met een hoger aanvullend pensioen de koopkracht daalt, doordat de pensioenen gemiddeld genomen niet worden geïndexeerd. Vroeg gepensioneerden zien volgens het NIBUD eveneens een daling van hun koopkracht. Zij profiteren (nog) niet van de hogere heffingskortingen waar AOW’ers wel van profiteren.

De lagere inkomens (tot €35.000) krijgen daadwerkelijk meer te besteden in 2017 in vergelijking met 2016. Dit komt door de verhoging van de zorg- en huurtoeslag en de verhoogde algemene heffingskorting.  Zij profiteren bovendien van de verhoging van de ouderenkorting.

Omdat elke situatie weer anders is heeft het NIBUD een gratis koopkrachtberekenaar 2017 ontwikkeld. Hiermee kunt u uw eigen koopkrachtontwikkeling in beeld krijgen.

Eerder onderzoek
Uit eigen onderzoek naar verschillende huishoudens van gepensioneerden, verricht door het Nibud (september 2016), wist KBO-PCOB al dat de koopkracht voor bepaalde groepen ouderen met aanvullend pensioen (alleenstaanden vanaf €20.000, echtparen vanaf €30.000) er tot zo’n 0,9% op achteruit zou gaan. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat, als de koopkrachtverandering over een aantal jaren (2011-2017) wordt bekeken, deze koopkracht er bij dezelfde groepen over die periode tot – 6,7% op achteruit is gegaan.

KBO-PCOB signaleert al langer dat genoemde redenen zorgen voor blijvende onvrede onder grote groepen gepensioneerden. KBO-PCOB blijft daarom ook aandacht vragen voor de ‘stille armoede’ die er is onder senioren, door stapeling van verschillende overheidsmaatregelen, hoge zorgkosten of plotselinge persoonlijke veranderingen. Het NIBUD adviseert dan ook om de eigen huishoudportemonnee goed in balans te houden.