Behoud vergoeding voor vitaminen, mineralen en paracetamol

De VWS-ministers Bruins en De Jonge besluiten op korte termijn over het advies van het Zorginstituut Nederland om vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg niet langer te vergoeden. KBO-PCOB, apothekersorganisatie KNMP en het Reumafonds hebben in een vandaag verstuurde brief aan de ministers hun grote bezwaren tegen het advies kenbaar gemaakt.

Stapeling van kosten

Als het advies wordt opgevolgd, betekent dat voor een kwetsbare groep patiënten die veel geneesmiddelen gebruikt een stapeling van eigen bijdragen. Deze extra eigen bijdrage is gemiddeld 55 euro per persoon per jaar, maar kan in individuele gevallen oplopen tot zelfs enkele honderden euro’s. Voor bijna 100.000 mensen zullen de kosten oplopen lopen tot 150 euro bóvenop het eigen risico.

Advies gaat tegen preventiebeleid in

Het kabinet stelt 170 miljoen euro beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering. In het regeerakkoord staat expliciet vermeld dat het moet gaan om maatregelen op het gebied van preventie die bewezen effectief zijn. De vitamines en mineralen zijn bewezen effectief en worden ingezet ter preventie van vermijdbare ziekenhuisopnames, valpreventie, botontkalking en om toxiciteit van andere geneesmiddelen tegen te gaan. Het behoud van vitaminen en mineralen in het pakket ondersteunt daarom de preventie-aanpak van het kabinet.

Reumapatiënten extra gedupeerd

Voor reumapatiënten zijn middelen zoals paracetamol, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van de behandeling: het zijn voor deze patiënten geneesmiddelen en géén zelfhulpmiddelen. Voor deze patiëntengroep is de medicatiebewaking en begeleiding door arts en apotheker zeer belangrijk.

Zorgmijding

KBO-PCOB, het Reumafonds en de KNMP vrezen dat uitstroom van deze middelen uit het verzekerd pakket zal leiden tot therapieontrouw. Daar waar goed geneesmiddelgebruik juist voor ouderen en chronisch zieken van groot belang is. Een behandeling of geneesmiddel niet verzekeren kan leiden tot zorgmijding en uiteindelijk gezondheidsverlies. Het voorkomen van botbreuken bij osteoporose door het gebruik van kalktabletten in combinatie met Vitamine D, scheelt niet alleen duurdere ingrepen zoals operaties, ziekenhuisopnames, maar ook de inzet van huishoudelijke hulp, verzorging, (wijk)verpleging en verzuim op het werk.

KBO-PCOB, het Reumafonds en de KNMP dringen vanwege al deze argumenten bij de ministers aan op heroverweging van het advies van het Zorginstituut. Kortom: laat deze vergoedingen ongemoeid!