Banken werken aan gezamenlijk netwerk geldautomaten

De ABN AMRO Bank, ING en Rabobank werken samen aan een netwerk voor geldautomaten in tijden van afnemend gebruik en toenemend geweld van criminelen.Uitgangspunt is om contant geld toegankelijk, beschikbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Gebruik contant geld neemt af

De afgelopen jaren neemt het gebruik van contant geld in Nederland af, en in 2015 betaalden voor het eerst meer consumenten aan de kassa met hun pinpas dan met contant geld. De verwachting is dat deze trend zich voortzet, mede door digitale innovaties als contactloos- en mobiel betalen, waardoor elektronisch betalen steeds meer de overhand krijgt. Hoewel we meer pinnen, geeft het merendeel van de bevolking aan dat het mogelijk moet blijven om te kunnen betalen met contant geld. Het is daarom van belang dat contant geld goed beschikbaar blijft als betaalmiddel, ook in tijden van toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten.

Contant geld beschikbaar houden

Vanwege teruglopend gebruik van contant geld en toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten, verwijderen banken nu individueel op sommige plekken automaten. Als deze trend voortzet, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen. Door samenwerking kan gekeken worden hoe er met minder geldautomaten, toch een optimaal en veilig netwerk geborgd kan worden. Dat kan door gezamenlijk nog meer investeringen in veiligheid te doen en door automaten te verwijderen op plekken waar een overschot bestaat en automaten bij te plaatsen op locaties waar nu een tekort bestaat, zoals op het platteland.

Toekomstige situatie

Naar Zweeds voorbeeld zou een nieuw merk kunnen worden verbonden aan het netwerk van geldautomaten. De consument kan op meerdere manieren profiteren van dit initiatief. Naast de veiligheid en toegankelijkheid van geldautomaten, zou het niet meer uitmaken naar welke geldautomaat je gaat – je kunt altijd de dichtstbijzijnde kiezen – ook als die vroeger van een ‘andere’ bank was en je daar dus maar beperkt geld kon opnemen. Daarnaast kan elke geldautomaat inzage bieden in het banksaldo en over dezelfde bediening beschikken.

Vooralsnog verandert er niets aan de dienstverlening van de banken via de geldautomaten. Doel is om in het derde kwartaal van 2017 een samenwerkingsovereenkomst te kunnen tekenen.

KBO-PCOB wordt via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) nadrukkelijk betrokken bij de praktische uitvoering van het plan.