Arbeidsmarkt slecht voor senioren

De langdurige werkloosheid onder 55-plussers neemt toe en er raken steeds meer 60-plussers arbeidsongeschikt. Gemotiveerde en gekwalificeerde senioren komen niet (meer) aan de bak; wie een zwakkere gezondheid heeft haalt lang niet altijd werkend de eindstreep. KBO-PCOB wil meer kansen voor wie kan werken en een goed vangnet voor wie dat niet meer kan.

Op 18 januari zijn de nieuwste werkloosheidscijfers bekend geworden. Deze zijn gelukkig gunstig; de werkloosheid ligt na een forse stijging weer bijna op het lage peil van tien jaar geleden. Het geldt alleen niet voor de langdurige werkloosheid boven de 55 jaar. Deze stijgt nog steeds. [Bron illlustratie: Nieuwsflits Arbeidsmarkt UWV]

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Het is na je 55e enorm moeilijk om weer aan het werk te komen, precies zoals wij ook horen vanuit onze achterban. Na afloop van de maximale WW-periode wacht voor velen de bijstand en stijgt daarmee de kans op armoede.” [lees onze reactie op de armoedecijfers CBS]

Een hogere WIA-instroom (bijstand) is een teken dat niet iedereen kan doorwerken tot de pensioenleeftijd. Omdat meer ouderen langer doorwerken, raken er statistisch gezien ook meer ouderen arbeidsongeschikt. Dat verklaart niet alles, want het aantal werkende ouderen nam de afgelopen jaren met 20% toe, maar het aantal oudere arbeidsongeschikten steeg met 43%.

Kamerdebat

Op 17 januari debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp. Volgens de initiatiefnemer van het debat, Connie van Brenk (50PLUS), is een belangrijke oorzaak voor de toename van arbeidsongeschikte 60-plussers het verdwijnen van VUT-regelingen en het steeds langer doorwerken. Voorheen stopten veel oudere werknemers die gezondheidsproblemen hadden of een groot risico liepen daarop, vervroegd met werken. Bart van Kent (SP) benadrukt dat mensen met een zwaar beroep niet langer door kúnnen werken omdat zij op zijn. Hij krijgt steun van Zihni Özdil (GroenLinks).
Regeringspartijen CDA (Pieter Heerma) en D66 (Steven van Weyenberg) zijn positief over het feit dat mensen steeds langer meedoen op de arbeidsmarkt. Maar ze erkennen ook dat de groep die nog werkt ook meer kans heeft om uit te vallen. Ze vinden VVD aan hun zijde om de oorzaken van de hogere instroom in de WIA te laten onderzoeken. Daartoe is ook een motie ingediend, waarover op 23 januari gestemd gaat worden.

Schepje bovenop

Volgens minister Koolmees hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. KBO-PCOB wil daar nog een schepje bovenop. Manon Vanderkaa: “Wij willen meer kansen voor 50-plussers die werk zoeken, afschaffing van de sollicitatieplicht en een goed vangnet voor wie niet (meer) kan werken.”