ANW-regeling blijft gelden tot 1 mei 2018

In december 2017 maakte het ABP bekend de ANW-compensatieregeling per 1 februari 2018 af te schaffen. KBO-PCOB vroeg het ABP daaropvolgend om de termijn van de afschaffing te verplaatsen, zodat er meer tijd komt voor gedupeerden om een alternatieve regeling te treffen. ABP heeft daarop besloten om de huidige regeling te verlengen tot 1 mei 2018.

Dat betekent dat deelnemers tot 1 mei recht houden op ANW-compensatie volgens de oude voorwaarden. Na 1 mei 2018 komt er tevens een ruimhartige uitzonderingsregeling die geldt tot 1 mei 2023.

Grote beroering

De plotselinge afschaffing van de ANW-regeling zorgde enkele weken geleden voor grote beroering. Dit vanwege de verregaande financiële en emotionele gevolgen voor een groot aantal mensen die rekenden op deze regeling. “Blijft mijn partner nog financieel goed verzorgd achter na mijn overlijden?” Dat was de veel gestelde vraag. Het afschaffen scheelt in sommige gevallen duizenden euro’s per jaar en kan leiden tot gedwongen verhuizing en zelfs armoede, totdat de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Pijn verzacht

Door dit uitstel wordt de pijn nu enigszins verzacht. Het verlengen van de huidige regeling geeft de deelnemer meer tijd om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie en eventueel een nabestaandenverzekering af te sluiten om het vervallen van het recht op ANW-compensatie op te vangen. De verlenging met drie maanden geeft bovendien werkgeversorganisaties en vakbonden meer tijd om met een eventuele collectieve oplossing te komen.

Uitzonderingen verruimd

Er komt een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege leeftijd of arbeidsongeschiktheid.

Betere communicatie

Het ABP heeft inmiddels gezorgd voor betere communicatie rondom de afschaffing van de ANW-regeling. Onder andere door goede uitleg op hun site.

Kijk hiervoor op hun website