Lay out van de Anathema app

Graag willen wij u vragen om uw mening te geven over mogelijkheden voor de app over seksuele gezondheid.

Binnen project Anathema wordt er onderzoek gedaan naar seksuele gezondheid van senioren en mogelijke (technologische) hulpmiddelen die de seksuele gezondheid onder de aandacht kan brengen. Ook wordt er binnen het project een app ontwikkeld waarbij onderzocht wordt in hoeverre dit ondersteuning biedt (www.anathemaproject.eu).

KBO-PCOB is benieuwd hoe senioren aangesproken zouden willen worden en hoe de app vormgegeven zou moeten worden. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten maar is van zeer grote waarde voor verdere ontwikkeling van de app.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een mail sturen naar Nora Ramadani, projectleider van Anathema nora.ramadani@kbo-pcob.nl.