Lay out van de Anathema app

Graag willen wij u vragen om uw mening te geven over mogelijkheden voor de app over seksuele gezondheid.

Binnen project Anathema wordt er onderzoek gedaan naar seksuele gezondheid van senioren en mogelijke (technologische) hulpmiddelen die de seksuele gezondheid onder de aandacht kan brengen. Ook wordt er binnen het project een app ontwikkeld waarbij onderzocht wordt in hoeverre dit ondersteuning biedt (www.anathemaproject.eu).

KBO-PCOB is benieuwd hoe senioren aangesproken zouden willen worden en hoe de app vormgegeven zou moeten worden. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten maar is van zeer grote waarde voor verdere ontwikkeling van de app.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een mail sturen naar Nora Ramadani, projectleider van Anathema nora.ramadani@kbo-pcob.nl.

Anathema App varianten

Uitvraag van voorkeuren lay out app
Naam
Anathema is een app die over uw seksuele gezondheid gaat. U kunt het vergelijken met een cursus, waarbij u bijvoorbeeld informatie krijgt over het ouder wordende lichaam, hoe behoeftes kunnen veranderen, welk effect medicijnen kunnen hebben en u krijgt oefeningen die passen bij uw situatie, zodat u aandacht schenkt aan uw seksuele gezondheid wat onderdeel is van uw algehele welbevinden. Anathema kan op verschillende manieren aangeboden worden. Deze situaties ziet u hieronder in drie verschillende schermen. Wij willen u vragen om de situatie te kiezen waar uw persoonlijke voorkeur naar uitgaat.
Hoe zou u gebruik willen maken van Anathema?
Welke van de twee introductieschermen spreekt u het meeste aan, qua lay out? Scherm één, met de tekst en de icoontjes groter of ziet u liever het tweede scherm met kleiner beeld en tekst bij icoontjes?
U ziet 4 verschillende schermen. Welke aanspreekvorm pas het best bij u? De formele tekst of juiste de iets lossere variant? Let hierbij op de gehele toon van de tekst en niet alleen op enkele woorden.
Bedankt voor het invullen van dit formulier!