Amendementen, moties en stemmingen Wet-Hillen

Na een lang debat stemde de Tweede Kamer op donderdagmiddag 23 november in met het afschaffen van de Hillen-aftrek middels het Belastingplan 2018. KBO-PCOB werd als tegenstander van de maatregel gehoord door de Kamer. Kamerleden dienden amendementen en moties in, die ook in stemming zijn gebracht. De meeste daarvan die de gevolgen van ‘afschaf Wet-Hillen’ verzachten zijn helaas verworpen.

Op 16 november was KBO-PCOB aanwezig als eerste inspreker bij het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de Wet-Hillen. Lees hier onze inbreng.

Op dinsdag- en woensdagavond/nacht debatteerde de Kamer met elkaar en met staatssecretaris Snel (Financiën) over het voornemen de Hillen-aftrek uit te faseren. Enkele partijen namen daarbij lang het woord, met name 50PLUS en de PVV. Het debat spitste zich toe op de financiële en maatschappelijke effecten van de maatregel, de compensaties voor mensen die buitenproportioneel worden getroffen en de zorgvuldigheid van het proces.

Donderdagmiddag 23 november stemde de Tweede Kamer over de ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’. Bij meerderheid is met het besluit ingestemd (voor: coalitie + GroenLinks, tegen: rest van de oppositie).

Meerdere partijen dienden amendementen en moties in.

Amendementen:

 

Moties:

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?